Nejbližší akce

#JETOTU - planeta, život, vzdělávání

 • Termín
  24.09.2022
  10:00 - 21:00
 • Místo konání
  Náměstí Republiky, Plzeň
 • Věk
  1+
 • Účastnický poplatek
  zdarma
Vzhledem ke skutečnosti, že naše republika předsedá Radě Evropské unie, připravili jsme interaktivní a vzdělávací show - #JETOTU.
Akci podpořil a záštitu nad akcí #JETOTU převzal vážený pan Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje a ministr pro evropské záležitosti vážený pan doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Dále je akce významně podpořena Městským obvodem Plzeň 3.
Druhý ročník akce #JETOTU se bude konat na Náměstí Republiky v Plzni v sobotu, dne 24.9.2022.

Na náměstí vznikne stanové městečko, velké podium a sportovní plocha, kde budou veškerou zájmovou činnost představovat pedagogové, odborníci a účastníci našich kroužků. Budeme prezentovat přímo ve výukových stanech vybavených technikou, s možností živého streamování a promítání na velkoplošnou ledkovou obrazovku.
Aktivity zaberou podstatnou část náměstí a budou sloužit i jako inspirace pro další vrstevníky, pro zvýšení jejich zájmu o přírodovědné, technické, sportovní, taneční, kreativní a další zájmové vzdělávání.
Zájemci budou moci navštívit od 10:00 hodin do 19:00 hodin téměř 40 prezentačních stanů, přednáškový kout, sportovní aktivity na vybudovaném hřišti a od 14:00 hodin uvidí speciální pódiový program.
Od 19:30 hodin se mohou návštěvníci těšit na Galavečer, kde uvidí vystoupení talentovaných tanečníků a sportovců z RADOVÁNKU.
„Chceme poukázat na důležitost vzdělávání ve všech formách, které SVČ, DDM, spolky, NNO a jiné důležité organizace pracující s dětmi, mládeží a veřejností mohou v oblasti zájmového vzdělávání nabídnout. Jsou důležitým článkem v socializaci a komplexním rozvoji osobnosti v celoživotním působení i vzdělávání.“ říká Bc. Eva Tischlerová, ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK.
V letošním roce jsme přizvali kolegy a kamarády ze SVČ a DDM Plzeňského kraje, jmenovitě Rokycany, Třemošnou, Nýrsko, Plasy, Tachov, Přeštice.
Váženými hosty jsou naši další partneři a těmi jsou Europe Direct Klatovy, Eurocentrum, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog, Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Národní pedagogický institut, krajské pracoviště v Plzni, Plzeňská krajskou rada dětí a mládeže, Techmania Science Center, Plzeňský kraj, Město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3, MŠMT, MPSV.
Dále nesmějí chybět naši podporovatelé a výrobci společenských a deskových her Česká pedagogická komora, Albi Česká republika, a.s., Piatnik Praha s.r.o., Mindok s.r.o. a 4Kavky deskovkářství.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Pallova 19, Plzeň
 • Kontaktní osoba
   Marcel Hlaváč
   777495733
   hlavac@radovanek.cz
 • Kapacita
  999
JETOTU-0002.jpg