Školička Mašinka, fungující na pracovišti Komenského 42 v Plzni Bolevci, má téměř dvaceti letou tradici, kdy jsme tento typ aktivity otevřeli jako první v městském obvodu Plzeň 1. Od té doby se stále snažíme zlepšovat prostředí a kvalitu nabízených služeb. Od září 2015 se Mašinka rozběhne v nově vytvořených vzájemně propojených dvou hernách velikosti školních tříd. První učebna vybavená zcela novým nábytkem vyrobeným na míru potřebám Mašinky bude sloužit jako herna pro řízené činnosti a odpočinek. Druhá učebna je koncipována jako otevřenější prostor pro pohybové aktivity dětí. Pro činnost využíváme i přilehlé uzavřené zahrady a velké tělocvičny.

 

Pro školní rok jsme připravili provoz tradiční dopolední školičky a nově s možností rozšířeného hlídání do odpoledních hodin.

Dopolední školička je určena dětem od 2,5 roku. Jejím cílem je především zapojení dětí do dětského kolektivu, který je maximálně do 16 dětí.
Školička je vhodná jako příprava před vstupem do klasické mateřské školy. Rodičům je tak umožněno využít volné dopoledne podle vlastních potřeb.
Program školičky je tvořen bloky výtvarných, hudebních a pohybových aktivit kombinovaných s volnou hernou.
Pro Vaše děti máme připraveno spoustu nových říkanek, písniček, pohybových her. Děti se seznámí s jednoduchými rytmickými nástroji, budou rozvíjet tělesné a pohybové schopnosti, pracovat různými výtvarnými technikami (temperami, vodovými barvami, modelínou). Především však na ně čeká příjemné, přátelské prostředí v malém kolektivu dětí vedeném zkušenými pedagogy.

Od září 2015 nabízíme možnost dlouhodobého hlídání dětí od 2,5 roku jako alternativu klasické MŠ. V malém kolektivu a přátelském prostředí je naším cílem zapojit děti do dětského kolektivu, zvyknout je na pravidelný režim a rozvinout v oblasti hudební, výtvarné či pohybové dle RVP pro mateřské školy.
Stejně jako v dopolední školičce je možné po dohodě umístit dítě na celý týden nebo jenom na jednotlivé dny. Podmínkou přijetí do celodenní Mašinky je samostatnost odpovídající věku. Se všemi činnostmi dětem rádi pomůžeme.

REŽIM DNE:
7:30 - 9:30 h - příchody dětí, spontánní aktivity
9:30 - 10:00 h - úklid, hygiena, svačina
10:00-11:30 - blok výtvarných, hudebních a pohybových aktivit
11:30 - 12:00 - oběd
12:00 - 13:30 - odpočinek dle potřeb dětí
13:30-16:30 - odpolední blok aktivit kombinovaný volnou hernou (svačinka dle potřeb dětí)

Zajistíme kompletní teplý oběd, svačinky si dětí nosí s sebou. K dispozici je lednička.

V průběhu roku plánujeme rozšířit provoz o další aktivity:   - večerní hlídání
   - aktivity maminky s dětmi (dopoledne, odpoledne)
   - cvičení pro maminky s možností hlídání dětí

Další informace včetně on-line přihlášení naleznete v sekci Kroužky.

Přihlášky přijímáme od 1.7.2015.