Úřední deska

S Účinností od 1. 1. 2015, na základě rozhodnutí zřizovatele, usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 684/14 ze dne 8. 12. 2014, došlo ke sloučení organizací Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19, lČO 66362300, s organizací Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov, lČO 69977836.

Po sloučení organizace je nový název příspěvkové organizace:

Středisko volného času RADOVÁNEK,

se sídlem Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň,

lČO 69977836.

 

Veškerá práva a závazky zanikající organizace Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň,

Pallova 19,301 00 Plzeň, lČO 66362300 byly převedeny na následnickou organizaci.

Oficiální dokumenty SVČ RADOVÁNEK

Celoroční plán práce SVČ RADOVÁNEK 2017/2018
Hodnotící zpráva SVČ RADOVÁNEK 2016/2017
Zpráva o finanční kontrole za rok 2016
Organizační řád SVČ RADOVÁNEK
Organizační struktura SVČ RADOVÁNEK
Školní vzdělávací program SVČ RADOVÁNEK
Infografika partnerů SVČ RADOVÁNEK
Pracovní řád SVČ RADOVÁNEK
Vnitřní řád SVČ RADOVÁNEK
Vnitřní řád 2018 příloha
Výroční zpráva o poskytování informací 2017
SVČ RADOVÁNEK - Informace zveřejňované dle zákona
Nařízení ředitelky o zákazu kouření
Morální kodex SVČ RADOVÁNEK


Storno podmínky na tábor

Nabídka pracovního uplatnění

 

Formuláře ke stažení