Kde se nacházejí naše střediska

S Účinností od 1. 1. 2015, na základě rozhodnutí zřizovatele, usnesením Zastupitelstva

Plzeňského kraje č. 684/14 ze dne 8. 12. 2014, došlo ke sloučení organizací Středisko

volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19, lČO 66362300, s organizací Dům dětí a

mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov, lČO 69977836.

Po sloučení organizace je nový název příspěvkové organizace:

Středisko volného času RADOVÁNEK,

se sídlem Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň,

lČO 69977836.

Veškerá práva a závazky zanikající organizace Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň,

Pallova 19,301 00 Plzeň, lČO 66362300 byly převedeny na následnickou organizaci.

Naše pracoviště:

Okres Plzeň – sever:

Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Manětín 12, 331 62 Manětín

Nečtiny 39, 331 62 Nečtiny

Kozolupy 1, 330 32 Kozolupy

 

Okres Plzeň – město:

Pallova 52/19, 301 00 Plzeň

Sady Pětatřicátníků 3, 301 00 Plzeň

Ledecká 23, 323 00 Plzeň

Komenského 42, 323 00 Plzeň

Petřínská 43, 326 00 Plzeň
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Nade Mží 1, 318 00 Plzeň