Návody a nejčastější dotazy

Podmínky účasti na táboře 2022

20. 1. 2022

V tomto dokumentu pravidelně aktualizujeme informace o podmínkách účasti na letním táboře 2022. 

Aktuálně jsou uvedeny standardní vstupní podmínky. V případě vzniku dalších vstupních podmínek zapříčiněných vnějšími vlivy (např. epidemiologická situace), budou neprodloněně zde doplněny. Již přihlášené účastníky budeme o nových skutečnostech ihned informovat prostřednictvím emailu na přihlášce.

Vše co potřebujete vědět k letním táborům 2022

6. 12. 2021

V tomto článku naleznete základní informace a podmínky platné pro všechny námi pořádané tábory a pobytové akce. V případě nejasností se neváhejte informovat u kontaktní osoby uvedené v popisu tábora či akce na našich internetových stránkách.

Letní tábory 2022 jsme zveřejnili od 6.12.2021, kdy je možné se přihlašovat. Nabídka není kompletní.

U táborů, kde není uvedena cena, bude doplněna co nejdříve. I přes chybějící cenu je možné se přihlašovat. Platební pokyny Vám zašleme po zveřejnění účastnického poplatku.

ZOBRAZIT NABÍDKU TÁBORŮ 2022


Podmínky účasti na táboře 2021 - Covid-19

30. 6. 2021

V tomto dokumentu aktualizujeme informace o podmínkách účasti na letním táboře, týkající se aktuální epidemiologické situace, na základě mimořádných optaření vydaných Vládou ČR.

Písemné potvrzení nebo certifikát o očkování, prodělání nemoci Covid-19 či testu získáte na portálu https://ocko.uzis.cz/.

Pobytové tábory

Vstup na tábor je možný pouze těm účastníkům (s výjimkou dětí do 6 let věku), kteří jsou schopni doložit, že na odběrovém místě (nebo pro tábory na začátku července ještě ve škole):

Jak použít přebytek peněz v klientském účtu pro úhradu nové přihlášky

17. 7. 2020

Z důvodu uzavření všech pracovišť SVČ RADOVÁNEK v souvislosti s pandemií koronaviru v měsících březen-květen, měli rodiče a zákonní zástupci možnost zažádat do 30.6.2020 o vratku poměrné části za tyto měsíce. Každý měl možnost zvolit vrácení částky zpět bankovní účet, anebo ponechat příslušnou částku v klientském účtu pro úhradu budoucí přihlášky.

SVČ RADOVÁNEK zpracuje všechny žádosti do 30.9.2020.

V tomto článku odpovídáme na nejčastější dotazy v souvislosti s použitím přebytku.

Vše co potřebujete vědět k zájmovým útvarům

15. 6. 2022

V tomto článku naleznete základní informace a podmínky platné pro všechny námi pořádané zájmové útvary v pravidelné činnosti = kroužky. V případě nejasností se neváhejte informovat u kontaktní osoby uvedené na našich internetových stránkách v popisu kroužku.

ZOBRAZIT NABÍDKU KROUŽKŮ 2022/2023


Vše co potřebujete vědět k letním táborům 2021

30. 6. 2021

V tomto článku naleznete základní informace a podmínky platné pro všechny námi pořádané tábory a pobytové akce. V případě nejasností se neváhejte informovat u kontaktní osoby uvedené v popisu tábora či akce na našich internetových stránkách.

ZOBRAZIT NABÍDKU TÁBORŮ 2021


Jak se přihlásit do zájmového kroužku

14. 7. 2020

V tomto článku naleznete informace o možnostech přihlášení do zájmových kroužků a kurzů. Orientace v nabídce kroužků, přihláška, platební a storno podmínky. V případě najesností se neváhejte informovat i kontaktné osoby uvedené u popisu kroužku na našich internetových stránkách.