Perla Plzeňského kraje - 3. ročník

Slavnostní předávání uměleckých Cen hejtmana Plzeňského kraje

  • Název akce: Perla Plzeňského kraje
  • Termín konání: neděle, 22 říjen 2023
  • Místo konání: Divadlo JKT - Nová scéna Plzeň

V neděli 22. října 2023 se na Nové scéně divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni konala slavnostní udílení uměleckých cen "Perla Plzeňského kraje." Tato prestižní událost byla zářivým vrcholem pro mladé lidi ve věku do dvaceti let, umělce a umělkyně, kteří byli oceněni za svůj výjimečný talent v oblastech tance, hudby, folklóru, dramatizace a výtvarného umění. Celkem bylo předáno 14 perel mladým talentovaným žákům a studentům nebo souborům, které podtrhli Plzeňský kraj jako město kultury.

Dvanáct cen "Perla Plzeňského kraje" si za svou mimořádnou práci odnesli umělci a umělkyně, kteří svým talentem, kreativitou a odhodláním oživili uměleckou scénu divadla. Každá z kategorií ocenění zazářila svým jedinečným leskem, představujíce vynikající příklady uměleckého ducha Plzeňského kraje. Tato slavnostní událost ukázala, že umění a kultura mají v našem regionu hluboké kořeny a že je třeba je stále podporovat a uznávat jako důležitou součást naší kulturní identity. Gratulujeme všem laureátům cen "Perla Plzeňského kraje" a děkujeme jim za jejich inspirativní tvorbu.

Zvláštním a významným okamžikem letošního ročníku bylo udělení "Ceny diváka," třinácté perly, která byla novinkou a zároveň zásadním způsobem propojila umělce a umělkyně s jejich diváky. Medailonky nominovaných umělců byly zveřejněny na webových stránkách "Perly Plzeňského kraje," a veřejnost měla od 20. září do 20. října možnost hlasovat pro svého favorita. Celkem jsme zaznamenali úctyhodných 17 083 zhlédnutí medailonků, což jasně svědčí o zájmu veřejnosti o místní uměleckou scénu. Tato nová kategorie nám připomněla, že umění spojuje lidi a že tvorba umělců z Plzeňského kraje má významný dopad na místní komunitu. Tímto způsobem se stala "Perla Plzeňského kraje" nejen oslavou umění, ale také svědectvím o spojení umělců a jejich publika. Gratulujeme nejen vítězi této kategorie, ale všem, kteří byli nominováni, protože nepochybně jsou mistry ve svých uměleckých oborech a děkujeme veřejnosti, za její aktivní účast na tomto uměleckém projektu.

Vyvrcholením tohoto nádherného večera bylo vyhlášení čtrnácté a zároveň zcela jedinečné "Srdcovky hejtmana Plzeňského kraje." Pan Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje, osobně sledoval všechna vystoupení během této slavnostní události. Jeho cílem bylo vybrat vystoupení, které ho osobně nejvíce oslovilo a zanechalo v jeho srdci zvláštní kouzlo. Toto ocenění bylo vytvořeno jako výraz vděku za mimořádný přínos umělcům, kteří dokázali dovést svá umělecká díla k srdci nejen hejtmana, ale i všech přítomných diváků. "Srdcovka hejtmana Plzeňského kraje" tak představuje nejen odbornou kritiku, ale také osobní spojení hejtmana se světem umění a kulturou. Vybraná umělkyně obdržela toto ocenění na závěr večera jako výjimečný důkaz toho, jak se umění dokáže dotknout srdcí lidí. Tím byl letošní ročník "Perly Plzeňského kraje" korunován a ukončen v nezapomenutelném duchu. Gratulujeme vítězi "Srdcovky hejtmana Plzeňského kraje" a děkujeme panu Rudolfu Špotákovi za jeho osobní angažovanost a podporu umění, talentu a nadání v regionu.

„Perla vznikla v srdci a duši paní Petry Šedy Neprašové, která úzce spolupracuje s Talentovým centrem Storm Ballet, které dlouhodobě působí pod Střediskem volného času RADOVÁNEK. Uměleckou cenu přirovnala ke vzniku perly, která od zrnka písku se tak dlouho obaluje perletí, až je z ní krásný zářivý drahokam. Proto máme v Plzeňském kraji naše Perly, které září talentem, nadáním a obrovskou energií, která z jejich umělecké interpretace šíří obrovskou energii mezi lidi.

V projektu chceme pokračovat, jistě dojde k inovaci. Stále na projektu pracujeme, aby byl prestižní cenou a jedinečnou přehlídkou nadání mezi podobnými soutěžemi a přehlídkami. Pokud se stalo, že jsme neuspokojili předáním ceny zbylé nominované, věřte, že jsme postupovali v souladu se ctí, důstojností, etikou a upřímným a profesionálním posuzováním a rozhodováním. Byla bych velice ráda, kdyby se do našeho projektu zapojily základní umělecké školy v regionu a pomohly nám v hodnotících komisích jako vážení odborníci a profesionálové především tam, kde jde o hudbu, obzvláště v komorním seskupení a je nutné hodnotit nadané ve více hudebních nástrojích.

V divadle se sešlo přes dvě stovky nominovaných. Pro mě, mé kolegy, porotce i představitele Plzeňského kraje to byli všechno perličky, které září talentem, nadáním, úctyhodnou chutí na sobě pracovat s krásným srdcem i duší. Vážíme si jejich účasti na Perle a věříme, že i přes skutečnost, že všichni nebyli oceněni, se s nimi potkáme opět na scénách divadel i kulturních stánků. Přeji všem stálé zdraví a bohatý tvůrčí život,“ řekla Eva Tischlerová, ředitelka SVČ RADOVÁNEK.

Tuto krásnou cenu pro naše Perly vyrobil Glasstech, s.r.o.,Brodecká 839, Železný Brod. Děkujeme milé paní Ing. Kateřině Ságlové za velice rychlé, vstřícné a milé jednání, a za krásnou cenu pro naše nominované.

Bez podpory Plzeňského kraje, který je také zřizovatelem Střediska volného času RADOVÁNEK, by se tato krásná umělecká cena nemohla nikdy konat v tak velkém rozsahu. Je dobré vědět, že i zde je tato pomoc nadaným a talentovaným na cestě podpory, porozumění a možností prezentace ve společnosti. Chceme také poděkovat všem zúčastněným partnerům, kteří jsou ochotni podpořit možnost setkání na Nové scéně divadla J. K. Tyla v Plzni.
Děkuji také celému týmu divadla, který nám již potřetí vyšel absolutně vstříc, umožnil nám pronájem těchto nádherných prostor a také byl s námi celý den při realizaci i slavnostním večeru.