Ačkoli druhé pololetí již začalo, stále máte možnost se přihlásit do některého z našich zájmových útvarů. Většina našich zájmových útvarů umožňuje zapojit se do činnosti kdykoli během školního roku.

.

Máte-li zájem přidat se v průběhu školního roku do nějakého z našich zájmových kroužků, doporučujeme se předem informovat o této možnosti u Vámi vybraného kroužku. Také můžete navštívit nejbližší termín konání kroužku a informovat se přímo u lektora. Konkrétní přihlašovací podmínky obdržíte u vedoucího příslušného oddělení nebo vedoucího pracoviště. Jednu lekci máte na zkoušku zdarma.