Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vás pozvat na kurz Zdravotník zotavovacích akcí, akreditovaný MŠMT v rozsahu 40 vyučovacích hodin, který pořádáme ve spolupráci se Střediskem volného času RADOVÁNEK.
Kurz bude probíhat v prostorech SVČ Radovánek, pracoviště Pallova v Plzni, a to ve dnech 6., 7. dubna a 13., 14. května 2017 vždy od 9 hod.

Dne 6. dubna je zároveň možné absolvovat tzv. obnovu kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí (akreditováno MŠMT), v časové dotaci 8 vyučovacích hodin.
Podrobnější informace ke kurzům naleznete na našich webových stránkách www.edukuj.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.

Cena kurzu Zdravotník zotavovacích akcí: 1.800,- Kč / osoba
Cena obnovy / doplnění kurzu Zdravotník zotavovacích akcí: 650,- Kč / osoba

S pozdravem Mgr. Ludmila Lešková