Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

zpět

Výtvarně tvořivé dopoledne

Přihlásit online

Hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte. Za pomoci výtvarných, hudebních, pohybových činností rozvíjíme zájem dítěte o svět kolem sebe. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu a ke spolupráci v kolektivu. Podporujeme rozvoj jejich tvůrčích schopností a fantazie. Činnost probíhá v dopoledních hodinách. Děti seznámí se základními výtvarnými technikami. Zájmový kroužek v nich vytváří pozitivní představu o umění a podporuje jejich fantazii.
Vzdělávací výchovné cíle:
. podporovat fantazii a výtvarné nadání
. vést jedince k celkovému rozvoji osobnosti
. dítě zvládne jednoduché výtvarné techniky - kresba, malba, koláž, prostorová tvorba z papíru
. stimulovat jeho cítění a vnímání světa kolem sebe
Získané rozvinuté kompetence
. dítě vyhledává nové informace
. poznává smysl a cíl učení
. využívá získané dovednosti ve výtvarném umění

Kód5982301
Pořádající střediskopracoviště Vejprnická 56, Plzeň
Místo konáníSPŠ dopravní, Karlovarská tř.99
TermínÚT 08:00-12:00
 
Věková skupina2-5
Vedoucí oddělení
LektorEva Vogeltanzová
Vybavení
 
Cena za rok4000
Jednorázový vstupnení umožněn
V ceně zahrnuto
Datum zahájení
Datum ukončení
Další ujednání
1.pololetí
Cena2000 Kč
 
2.pololetí
Cena2000 Kč
 
 
Kapacita12
ObsazenostVolno
 
 
 

Obrázky

Dokumenty


zpět