Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

zpět

Sportovně pohybové dopoledne

Přihlásit online

Hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte. Za pomoci výtvarných, hudebních, pohybových činností rozvíjíme zájem dítěte o svět kolem sebe. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu a ke spolupráci v kolektivu. Podporujeme rozvoj jejich tvůrčích schopností a fantazie. Činnost probíhá v dopoledních hodinách. ZK podněcuje zájem o pohyb a tanec. Dítě se naučí základním tanečním prvkům, naslouchá a využívá získané dovednosti.
Vzdělávací výchovné cíle:
. zlepšovat tělesnou a pohybovou zdatnost
. vést každé dítě k maximálnímu fyzickému rozvoji
. naučit je základním pohybovým dovednostem
. spolupracovat s ostatními v kolektivu
Získané rozvinuté kompetence:
. dítě účinně spolupracuje ve skupině
. využívá získané dovednosti v běžném životě
. vytváří si pozitivní představu o vlastním pohybu

Kód5982504
Pořádající střediskopracoviště Vejprnická 56, Plzeň
Místo konánípracoviště Vejprnická 56, Plzeň
TermínČT 08:00-12:00
 
Věková skupina2-5
Vedoucí oddělení
LektorEva Vogeltanzová
Vybavení
 
Cena za rok4000
Jednorázový vstupnení umožněn
V ceně zahrnuto
Datum zahájení
Datum ukončení
Další ujednání
1.pololetí
Cena2000 Kč
 
2.pololetí
Cena2000 Kč
 
 
Kapacita12
ObsazenostVolno
 
 
 

Obrázky

Dokumenty


zpět