Našimi snímky hned na dvou soutěžích pro mladé amatérské filmaře. Kroužek dětské televize se schází na pracovišti sady Pětatřicátníků 3 pode vedením Ondřeje Černého.

 

Toto jsou naše výsledky:

Soutěž Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše 2015
Odborná porota – Kolektivy autorů dětí a mládeže do 18 let: Čestné uznání za film HOFFMANŮV REPLIKÁTOR
Odborná porota – Autoři dospělí s tvorbou pro děti nebo o dětech: Čestné uznání za film PLZEŇSKÉ METRO
Dětská porota – Kolektivy autorů dětí a mládeže do 18 let: Čestné uznání za film HOFFMANŮV REPLIKÁTOR

Soutěž Zlaté Slunce Královédvorské 2015
16–19 let – Dokumentární film a reportáž: 3. místo za film PLZEŇSKÉ METRO
16–19 let – Hraný film: 3. místo za film HOFFMANŮV REPLIKÁTOR
16–19 let – Experiment a videoklip: Čestné uznání s postupem za film ACH, SYNKU, SYNKU