vanocneniVážení spoluobčané, zejména příznivci spolku Soužití 2001, dovolte, abychom vás oslovili, jako obvykle, ke konci kalendářního roku, a abychom vás tentokrát pozvali do Mezigeneračního centra při Středisku volného času Radovánek, Pallova ul.52, Plzeň na

Adventní tvořivé setkání, které se koná dne 15. 12. 2016

Mezigenerační centrum prodělává generální rekonstrukci, aniž by byla přerušena jeho činnost. Slouží různým aktivitám ve volném času dětí a mládeže, ale i seniorů a všech těch, kteří jsou už více než 15 let soustředěni ve spolku Soužití 2001. Ve spolku Soužití 2001 se soustřeďují žáci, středoškolští studenti (především budoucí zdravotní sestry), ale i i vysokoškoláci (především studenti Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni). Začleněni jsou i zdravotně postižení a příslušníci etnických menšin. Naše činnost je opírána zejména o dobrovolnictví.

Pro příští rok nově plánujeme spolupráci se Střední zdravotnickou školou, a to formou následujících aktivit:

1. Nutriční poradenství - zaměřeno na potřeby seniorského věku a specifika mužů a žen. Obsahem bude jednoduchá prezentace nejčastějších diet v návaznosti na typické zdravotní problémy seniorské populace: "Může nám to chutnat".

2. Dentální hygiena - vzhledem k rozmanitosti problematiky bude první kontakt zaměřen na zubní náhrady a tradiční péči o chrup -" Mýty a realita", spojeno s ukázkou vhodných (i nevhodných) pomůcek k dentální hygieně s ohledem na věk a možnosti využití.

3. První pomoc pro každého - aktivita bude směřována k vysvětlení a ukázce jednoduché pomoci - "Co může každý udělat pro sebe i jiné" - současně by se probralo i to, co nás může potkat, příznaky, jak zareagovat i v sebepéči, co bych měl (a) znát a mít pro jistotu u sebe.

4. Sociální poradenství - základní možnosti, které stát nabízí " Co možná nevím" + nabídka jiných možností než právě státních, regionální organizace, nabídka aktivit a služeb, práce s výroky typu - nechci nikoho obtěžovat, to je pro jiné atd.

5. Specifika komunikace v zátěžové situaci - pomoc v různých psychicky náročných situacích - jako příklad uveďme třeba pobyt v nemocnici svůj či někoho z rodiny, jak komunikovat s jinou generací, jak si udržet adekvátní sebehodnocení a sebeúctu -" Zvládnu to".

Doufáme, že se Vám nabídka líbí a že se brzy v hojeném počtu všichni setkáme. Hezké dny.

vanocnenivanocneni skupiny