hexapod1Již od roku 2010 se na kroužku robotiky diskutuje o stavbě šestinohého kráčejícího robota – hexapoda. Členové kroužku Robotika II. se proto rozhodli svůj plán uskutečnit a robota v tuto chvíli dodělávají.
,,Nechtěli jsme ale kupovat hotový produkt nebo stavebnici, chtěli jsme si všechno vytvořit od začátku sami´´, říká účastník kroužku Martin Stránský.

logo male KoventinkaKomunitní školu Koventinka jsme založili ve spolupráci se Střediskem dětí a mládeže RADOVÁNEK v září 2014. Začínali jsme s pěti dětmi a jedním průvodcem.
Jsme sami rodiči a bylo pro nás důležité, abychom vytvořili prostor, kde se (nejen naše) děti učí rády, učivo je propojeno se skutečným životem, a děti mohou být maximálně samostatné a odpovědné. Naším cílem bylo, aby děti mohly prožívat i ve škole svobodu, harmonii a společnou radost.

sebevedomi 01Metodu kreslení portrétů pravou hemisférou mozku si účastníci víkendového kurzu opravdu užili. Tužkou doslova kouzlili nádherné obrázky a žasli nad tím, že v sobě objevili netušené možnosti a dovednosti. Z papíru už druhý den vykukovaly slavné i méně slavné osobnosti. Světla a stíny roztančily celý Radovánek.

acroyoga 01V sobotu 27.2. proběhla v tělocvičně SVČ Radovánku - Komenského ulici výjimečná akce. Do Plzně přijala pozvání rakouská cvičitelka Acroyogy Michaela Mitterlehner. V celodenním semináři zde představila základy Acroyogy. Většina účastníků se zde setkala s AcroYogou poprvé. První část semináře byla spíše rozehřívací, protahovací, seznamování s jednotlivými pozicemi a polohami těla, kdy se postupně odlepovalo od země až do pozice létající - solární část acroyogy.

kitask10 36V sobotu dne 27.2. od 9:00 odstartoval již sedmý ročník desetihodinového modelářského maratonu s názvem Kitařská 10 na pracovišti Sady Pětatřicátníků. Na čtyři desítky nadšenců se sem vydaly tvořit plastikové modely. Na akci se sešli všichni příznivci plastikových modelů, zúčastnili se nejen začátečníci, ale i ostřílení modeláři.  Nejmladší účastník akce byl ve věku šesti let, nejstarší ve věku 49 let.

atelier1Na konci roku 2015 pro Vás pracoviště Sady Pětatřicátníků připravilo novinku. Na pracovišti byl za finanční podpory sponzorů PHOTOTOOLS.CZ a MURR ELEKTRONIK  vybudován fotoateliér, který je využíván především kroužky Digitální fotografie a Klasická fotografie.
Kroužek Klasická fotografie je vedena dlouholetým externím pracovníkem Pavlem Kodýtkem.
Digitální fotografie má nejen nové vybavení, ale také nového vedoucího. Kroužek vede externí pracovník Radek Sieber, který se může pochlubit nejedním oceněním a vítězstvím z fotografických soutěží.

V letošním roce proběhne již třicátý ročník soutěže v programování. Okresní kolo tradičně pořádá SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Sady Pětatřicátníků dne 18.3.2016
Do soutěže se může přihlásit každý, kdo má chuť si zasoutěžit a získat nové zkušenosti.

Soutěž v programování je pořádána pro žáky základních a středních škol v oblastech „Programovací jazyky“ a
„Aplikační Software“, řídí se organizačním řádem soutěže č. j. MŠMT-32 359/ 2014-1 z 1. září 2014.

DofEChceš se dozvědět něco víc o Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu? Chceš se zapojit a potkat se třeba i s vévodou z Edinburghu, Princem Filipem? Pak přijď 26.2.2016 v devět hodin na Gymnázium Luďka Pika v Plzni, kde bude probíhat setkání s embasadorem programu a koordinátorem místního centra v Plzni, na kterého se můžete obracet se všemi dotazy.

Středisko volného času RADOVÁNEK je pověřeno organizací okresních a krajských kol předmětových a uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Organizujeme soutěže pro okres Plzeň-město a Plzeň-sever. V každém roce se jedná o cca 50 soutěží, kterých se účastní bezmála 2000 soutěžících ze základních a středních škol. V roce 2015/2016 jsou vyhlášena okresní kola těchto soutěží: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Archimediáda, Pythagoriáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Olympiáda z německého jazyka, Olympiáda z anglického jazyka, Olympiáda z českého jazyka, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Přírodovědný a matematický klokan, Programování, Středoškolská odborná činnost, Recitace, Hra na elektronické klávesové nástroje, Hra s převahou dechových dřevěných nástrojů, Hra na akordeon a Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů. Více informací a výsledkové listiny naleznete na našem webu v záložce PRO ŠKOLY.

Erasmus+ je programem EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014–2020. Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport mohou významným způsobem pomoci reagovat na socioekonomické změny, kterým bude Evropa čelit na konci tohoto desetiletí. Přispěje také k zavádění evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze. Podporou základních evropských hodnot, posilováním sociální integrace, porozumění mezi kulturami a sounáležitosti uvnitř evropské komunity mají vzdělávání a aktivity mládeže klíčový vliv na prevenci násilné radikalizace. V souvislosti s krizovými událostmi ovlivňujícími evropské státy je program Erasmus+ důležitým nástrojem pro podporu začlenění účastníků ze znevýhodněného prostředí, obzvlášť nově příchozích migrantů.

pohar2016 05RADOVÁNEK na 25.ročníku Dětské Porty v Praze

Ve dnech 29.- 30.ledna 2016 se v „Divadle Za plotem“, které se nachází v areálu psychiatrické léčebny Bohnice v Praze, konal jubilejní 25.ročník republikového finále Dětské Porty. Z oblastního kola v Plzni, které vyhlašuje Středisko volného času RADOVÁNEK, do něho postoupili mladí muzikanti v deseti soutěžních formacích. Konkurence byla veliká ale Plzeňáci si v žádném případě neudělali ostudu.

 zlata struna 23Ani silný mráz a sníh neodradily 36 mladých kytaristů a kytaristek ze 6 krajů České republiky / Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Karlovarského a Jihomoravského/ od účasti v republikovém kole 18.ročníku kytarové soutěže Zlatá struna. Soutěž proběhla v pátek 22.1. a v sobotu 23.1.2016 v příjemném prostředí nově rekonstruované Sokolovny Bolevec. Vyhlašovatelem je Středisko volného času RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první do 14 let a druhá 15-18 let.

http://stormballet.com/gallery/404/IMG_0001.jpgStorm Ballet a Techmania Science Center zve na vánoční nadílku dětí a tanečníků Storm Ballet, která se uskuteční v prostorách Show haly od 17:00-18:00hod. v neděli 20.12.2015.

V programu se Vám představí vánoční kolekce tanečního programu dětí spolu s úspěšnými choreografiemi soutěžního repertoáru. Akce je určená jak pro veřejnost, tak pro všechny děti, kamarády, rodiče a rodinné příslušníky.
Po skončení hodinového programu čeká pro děti Storm Ballet milá nadílka pod stromečkem.

DSC 09021Storm Ballet ovládl ziskem pěti medailí poslední soutěž této sezóny. Hudba, tanec, zábava, vynikající výkony a úžasná divácká atmosféra doprovázely letošní světový šampionát World Dance Championship WADF 2015, který se již posedmé za sebou konal v rozsáhlém komplexu libereckého Centra Babylon. O přízeň mezinárodní poroty se ucházelo přes sto tanečních škol a klubů z více než dvaceti zemí světa.

mezigeneracni centrumSVČ RADOVÁNEK reaguje na aktuální potřeby společnosti a na velice tíživou situaci v oblasti zájmového vzdělávání po stránce mezigeneračních vazeb a také na komunikaci a vztahy ve společnosti. Nabízí možnost řešení, zapojení a propojení v rámci zdravé komunikace všech věkových kategorií od dětí po seniory v Plzeňském kraji. Mezigenerační centrum je vysoce společensky preventivním zařízením, které možňuje pohled na mezigenerační vztahy, na vzájemné vnímání a respektování potřeb. Umožňuje integraci dětí v oblasti zájmového vzdělávání, komunikaci a provázanost aktivit napříč generacemi.