CO POTŘEBUJI K ZAPLACENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU?

  • číslo bankovního účtu
  • variabilní symbol
  • částku k zaplacení

BEZ TĚCHTO POKYNŮ NEPROVÁDĚJTE PLATBU.
V případě špatně zadaného variabilního symbolu se platba nespáruje. Ve vašem klientském účtu bude stále označena jako pohledávka.

 

KDE OBDRŽÍM POKYNY K PLATBĚ?

1. Ruční vyplnění písemné přihlášky

  • Po odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky obdržíte, do 5 pracovních dnů, pokyny k platbé účastnického poplatku (číslo účtu, variabilní symbol, částka) na email uvedený v přihlášce. 
  • V případě, že nemáte email, je nutné tyto pokyny si vyzvednout u pracovníka SVČ RADOVÁNEK ihned při odevzdání přihlášky. případně po telefonické domluvě.

2. Přihlášení pomocí rodinného účtu

  • Po odeslání přihlášky se ve vašem účtu tato objeví s příznakem "čeká na schválení". Do dvou pracovních dnů přihlášku zpracujeme a při schválení automaticky systém zašle na uvedený email v přihlášce pokyny k platbě i s vyplněnou přihláškou připravenou k podpisu.
  • V případě, že nebude z naší strany žádná reakce na přihlášku, nás kontaktujte.

 

Platbu proveďte do 30.5.2015.

V případě odhlášení nebo nenastoupení účastníka na tábor, se řídíme strorno podmínkami uvedenými v sekci Tábory.