Středisko volného času RADOVÁNEK v Plzni  bude v letošním školním roce hlavním organizátorem pilotního projektu Prométheus v Plzeňském kraji.

Tak jako v minulých letech bude mít tento projekt jediný cíl, a to je spolupracovat se základními školami a víceletými gymnázií.

Bude nám ctí uvést tento vzdělávací program mezi žáky a pomoci rozvíjet nadání v oblasti přírodních věd a techniky.

Na základě rozpracování strategických cílů MŠMT do dílčích cílů a konkrétních opatření k naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 -2020, budeme v rámci tohoto projektu rozšiřovat a zatraktivňovat nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k jejímu aktivnímu využití. Hodláme podporovat  a systematicky koordinovat vytváření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže v rámci formálního, zájmového a neformálního vzdělávání.

V tomto programu budeme podporovat dlouhodobou a systematickou práci s talentovanými dětmi a mládeží, podporovat nabídku akcí, které podněcují využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže a podněcovat zájem dětí a mládeže o přírodní vědy a technické disciplíny jak ve školách, tak ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže v Plzeňském kraji. Ve spolupráci středisek volného času, základních škol a víceletých gymnázií, propojíme projekt v návaznosti na ŠVP, kdy budeme pomáhat naplňovat RVP škol všemi formami zájmového vzdělávání, projekt umožní zapojit nadané a talentované žáky do všech těchto forem vzdělávání postupným propojením a provázaností mezi jednotlivými etapami projektu.

Pokračováním samotného programu budou Kluby Prométheus s celoroční působností při SVČ a DDM.

 

Brožura Prométheus

Fotografie z krajského finále

 

Projekt Prométheus je v letošním roce u konce.

Proběhlo krajské finále projektu Prométheus, které se konalo v SVČ RADPVÁNEK v sále v Pallově ulici dne 24.11.2015. Jsme opět o kus dál v něčem novém. Zjistili jsme, že i věda může být hrou, interaktivním programem a badatelskou cestou mezi učivem. Této soutěže se zúčastnilo 6 škol z Plzeňského kraje. Základní škola Blovice odmítla účast v krajském kole, ale byla nahrazena hostem, a to Základní školou Karla Čapka z Prahy. Tato škola byla našim poradcem a testovací školou, kde se Prométheus vlastně v některých kolech připravoval. Tato škola nezasáhla do celkového hodnocení.
V Krajském kole za Plzeňský kraj soutěžily tyto školy:

  • Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
  • Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
  • Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, Blovice, 336 13
  • Základní škola Manětín, Manětín 12, 331 62 Manětín
  • Základní škola Staňkov, Komenského 196, 345 61 Staňkov

Na prvním místě se umístilo Gymnázium Blovice, druhé místo obsadila Základní škola Staňkov a třetí pozice patřila Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích. Všem ještě jednou gratulujeme a děkujeme za účast.
Projekt Prométheus by měl pokračovat formou klubů zaměřených na oblast přírodních věd, které by měly působit především ve střediscích volného času ve spolupráci se školami.

Bodovaci tabulka