Mezigenerační centrum při Středisku volného času RADOVÁNEK.

Mezigenerační centrum při Středisku volného času RADOVÁNEK.

Reagujeme na aktuální potřeby společnosti a situaci v oblasti zájmového vzdělávání po stránce mezigeneračních vazeb a také na komunikaci a vztahy ve společnosti. Nabízíme možnost řešení, zapojení a propojení v rámci zdravé komunikace všech věkových kategorií od dětí po seniory. Mezigenerační centrum je vysoce společensky preventivním zařízením, které umožňuje pohled na mezigenerační vztahy, na vzájemné vnímání a respektování potřeb. Mezigenerační centrum je komunitní centrum s posláním propojovat různé generace. Zaměřujeme se na kulturní, vzdělávací, sportovní a společenské akce od dětí po seniory.

Podporujeme vzájemnou komunikaci a sociální vazby mezi dětmi, rodiči i prarodiči. Jde nám především o hluboký sociální kontakt. Děti seznámí prarodiče s novými technologiemi, např. pomocí mobilních telefonů, tabletů a počítačů. Mohou tak být všechny skupiny v neustálém kontaktu. Mezigenerační centrum nabízí inovativní řešení v oblasti mezilidských vztahů. Na bázi milých vztahů, úcty, respektu a pokory děti spolupracují se seniory ve výchovně vzdělávacích programech. Jedná se o akce pro seniory v našem zařízení. Opakovaně s konečným cílem se stane organizování pravidelné společné zábavy a vzdělávání neodmyslitelnou částí volného času. Žádoucí je i případný vznik dalších společných aktivit těchto skupin. Domníváme se, že jak pro děti, tak pro seniory jsou tyto aktivity přínosné. Mezigenerační centrum podporuje rozvoj kompetencí s případnou přípravou dětí a studentů v orientaci na trhu práce směrem k sociálnímu zaměření.

Cílem je úsměv na tváři u všech zúčastněných. Dobrý pocit, že jsme naučili seniory chodit do SVČ a zapojili je do stejných aktivit jako děti a děti jsme naučili respektovat a milovat seniory a především s nimi komunikovat a sdílet jejich pocity, obavy, možný stres či pocit smutku a samoty.

Společná radost ze setkávání, vzájemné předávání zkušeností, společně trávený čas a propojenost v komunikaci. To, že spolu mluvíme, vzděláváme se a získáváme informace prostřednictvím technologií nebo při osobních setkáních, je životem na plné obrátky v každém věku.