Vyhlášení výtvarné soutěže u příležitosti Dne naděje a porozumění pro dětí od 3 do 15 let

Vyhlášení výtvarné soutěže u příležitosti Dne naděje a porozumění pro dětí od 3 do 15 let

Středisko volného času RADOVÁNEK vyhlašuje na den 13. června 2020 Den naděje a porozumění.

Naše vize je, že v rámci oslav 70 let zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji a 40 let od založení SVČ RADOVÁNEK, které v letošním roce slavíme, a v rámci Dne naděje a porozumění chceme zapojit všechny šikovné děti a mládež do výtvarné soutěže. Jelikož byl Festival volného času Fun Day Fest, kterého měla být tato soutěž součástí, přesunut na září 2020, na základě nenadálé situace a nouzového stavu s následnou karanténou, budeme v naší práci pokračovat online.

 A právě teď je ta správná chvíle. Pro následná období stále zůstává vyhlášení Dne naděje a porozumění na den 13. června 2020. Také výstavu Vašich prací uskutečníme a výherce při vernisáži odměníme.
Ale již nyní můžete malovat a své obrázky sdílet.

Motivace soutěže:
Přestali jsme si vážit přírody, zdraví, rodiny. Zaměřili jsme svou pozornost jen na sebe.
Zkusme to změnit: Začít každý sám u sebe a přitom myslet na ostatní. Rozumět si!
A mít naději v lepší svět.

PROPOZICE SOUTĚŽE 2020

Téma soutěže: naděje a porozumění

Kategorie soutěžících:
3 – 6 let
7 – 11 let
12 – 15 let

Termíny:
Výtvarné práce zasílejte do 20. dubna 2020 na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve formátu JPG. 

Hlasování veřejnosti bude probíhat od 21. dubna do 15. května 2020 na facebookových stránkách https://www.facebook.com/svcradovanek/. Výtvarné práce budou též vystaveny na stránkách www.radovanek.cz.

Oceněni budou z každé kategorie tři výtvarná díla, která získají od veřejnosti nejvíce hlasů. V momentě, kdy se opět otevřou dveře škol, zveřejní SVČ RADOVÁNEK den a hodinu k převzetí cen! Vyzváni budete emailem.

Doporučené techniky: kresba, malba, grafika
Doporučený formát: A4 ve formátu JPG
Zaslané práce musí být označené: jméno a příjmení autora, věk autora, název soutěžní práce, kontakt na zákonného zástupce (email a telefon).

Originály výtvarných děl prosíme, pečlivě uschovejte!
Práce budou vystaveny a dále použity pro účely Střediska volného času RADOVÁNEK.

Kontakt na koordinátora soutěže: Bc. Eva Vogeltanzová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.