V Kaznějově nahlédli do světa čarodějnic

Jak už tak bývá zvykem, na konci dubna lidé pálí čarodějnice, hlídají májku a opékají špekáčky. V RADOVÁNKU jsme se rozhodli, že vytvoříme akci, která bude průvodcem do světa čar a kouzel pro začínající mladé kouzelníky. Každá správná čarodějnice či kouzelník musí totiž ovládat kouzla a čáry, létat na koštěti, míchat lektvary, utíkat před lidmi, kteří je chtějí upálit a mít svého hrůzostrašného domácího mazlíčka. Právě proto jsme vytvořili pro děti a žáky celkem 8 stanovišť, na kterých se dané dovednosti naučili. Na začátku dostal každý učňovský list, kde měl jasně dané, jaká stanoviště s úkoly musí plnit.

Za splněné úkoly získával známky a na konci si dle zásluhy převzal výuční list mladého kouzelníka a čarodějné bankovky, které mohl využít ke koupi odměny. Stanoviště děti naučily, jak si ochočit netopýra, zkrotit hodem žábu, na překážkové dráze zjistily, jak i s koštětem mezi nohami utéct před nepřáteli, namíchaly mnoho lektvarů, vymyslely vlastní zaklínadlo a mnoho dalšího. Na závěr celé akce na ně čekalo představení Dramatického kroužku z Dolní Bělé, při kterém jsme i zapálili zlou čarodějnici a následoval čarodějnický rej.

Velmi děkujeme všem, kteří nám na akci pomáhali a i Vám všem, kteří jste se zúčastnili. Doufejme, že nám takové krásné počasí bude přát i příští rok a my se opět sejdeme, abychom vyhnali zlé čarodějnice z Kaznějova a učili ty dobré, jak být lepšími kouzelníky.