Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

Sportovně pohybové dopoledne

 • Termín
  ČT 08:00-12:00
 • Místo konání
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň,
 • Věk
  2-5
 • Cena/rok
  4000 Kč/rok
 • Kapacita a cena
  1. pololetí 12 míst Obsazeno Pro možnost přihlášení kontaktujte pořádající středisko. 2000 Kč
  2. pololetí 12 míst Obsazeno Pro možnost přihlášení kontaktujte pořádající středisko. 2000 Kč
Hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte. Za pomoci výtvarných, hudebních, pohybových činností rozvíjíme zájem dítěte o svět kolem sebe. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu a ke spolupráci v kolektivu. Podporujeme rozvoj jejich tvůrčích schopností a fantazie. Činnost probíhá v dopoledních hodinách. ZK podněcuje zájem o pohyb a tanec. Dítě se naučí základním tanečním prvkům, naslouchá a využívá získané dovednosti.
Vzdělávací výchovné cíle:
. zlepšovat tělesnou a pohybovou zdatnost
. vést každé dítě k maximálnímu fyzickému rozvoji
. naučit je základním pohybovým dovednostem
. spolupracovat s ostatními v kolektivu
Získané rozvinuté kompetence:
. dítě účinně spolupracuje ve skupině
. využívá získané dovednosti v běžném životě
. vytváří si pozitivní představu o vlastním pohybu
 • Pořádající středisko
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Kód
  5982504
 • Kontaktní osoba
  Eva Vogeltanzová 777 495 592, vogeltanzova@radovanek.cz
 • Lektor
  Eva Vogeltanzová
 • Datum zahájení
  20.09.2018
 • Datum ukončení
  20.06.2019
 • Vlastní vybavení
  přezůvky,láhev na pití, svačinka
32543042_833027833555078_677793981597220864_n.jpg