Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

Malý strážník

 • Termín
  ST 16:00-17:30
 • Místo konání
  pracoviště Ledecká 23, Plzeň - Bolevec,
 • Věk
  5-7
 • Cena/rok
  1900 Kč/rok
 • II. pololetí
  0 Kč
Pomocí her a soutěží se děti učí být správnými účastníky silničního provozu ( chodci, cyklisty, spolujezdci). Poznávají, jak se chovat k cizímu zvířeti, co udělat s nalezenou injekční stříkačkou, jak poskytnout první pomoc, jak se mají chovat při cestě do školy i ze školy. "Malí strážníci" se dostanou i do terénu. Tam mají možnost při pochůzkové činnosti poznat město "očima strážníka", vyhleddávat přestupky nebo si vyzkoušet měření radarem. Budou mít možnost přihlížet výcviku sebeobrany a naučí se pár základních prvků.Děti v rámci kroužku navštíví i další složky IZS a dozvědí se více o jejich práci.
Po absolvování budou oficiálně jmenováni " malými strážníky" a z rukou velitele MP obdrží osvědčení o absolvování kroužku, odznak i jiné odměny.
Cílem kroužku je motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat všechna rizika, která je každodenně obklopují.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Ledecká 23, Plzeň
 • Kód
  4181704
 • Kontaktní osoba
  Ivana Jeslínková 777 495 751, jeslinkova@radovanek.cz
 • Lektor
  Ivana Jeslínková
 • Datum zahájení
  26.09.2018
 • Datum ukončení
  12.06.2019
 • Vlastní vybavení
  Přezůvky