Nominace na uměleckou cenu hejtmana "Perla Plzeňského kraje"
- nominace za školní rok 2019/2020

Nominace na přehlídku Umělecká cena hejtmana Plzeňského kraje Perla Plzeňského kraje 2020, může být jakékoliv nadané dítě a mládež ve věku 8 – 20 let nebo tým dětí a mládeže, jejichž věkový průměr nepřesáhne 18 let. Podmínkou je trvalé bydliště na území Plzeňského kraje. Vždy přiložte video s ukázkou a krátkým představením nominovaného. Nominovat své členy můžete do 30. července 2020. Pokud se přihlásí velké množství zájemců, o výběru nominovaných, kteří se přehlídky zúčastní, rozhodne vybraná porota.

V letošním roce může nominovat mladé umělce pouze ředitel či vedoucí škol a školských zařízení nebo zástupce nestátních neziskových organizací, kolektivů a jiných těles, nikoliv rodič, jako v předchozích letech.
Vybraní vystoupí na pódiu Nové scény divadla J. K. Tyla v Plzni dne 26. září 2020 od 18:00.

Tato položka musí být vyplněna.
Tato položka musí být vyplněna.
Tato položka musí být vyplněna.
Tato položka musí být vyplněna.

Navrhuji následujícího kandidáta na udělení ceny Perla Plzeňského kraje za školní rok 2019/2020
Tato položka musí být vyplněna.
Tato položka musí být vyplněna.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Tato položka musí být vyplněna.
Tato položka musí být vyplněna.
Nominační video nahrávku zašlete přes webové stránky uschovna.cz na adresu perla@radovanek.cz. Do popisu uveďte název nahrávky. Pod tlačítkem "Vybrat soubor" můžete k formuláři nahrát nepovinné přílohy (diplomy, ocenění,...). Všechny přílohy naskenujte nebo zaarchivujte do jednoho souboru a ten nahrajte.
Neplatný vstup
Tato položka musí být vyplněna.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „ GDPR“) beru na vědomí a odesláním formuláře souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů.
Neplatný vstup