#JETOTU prezentační a vzdělávací show 2022

18. 8. 2022

Projekt #JETOTU je prezentační a vzdělávací aktivitou SVČ RADOVÁNEK a bude se konat na náměstí Republiky v Plzni v sobotu, dne 24.9.2022 od 10 hodin.

Téma 2022: planeta, život, vzdělávání.

V loňském roce jsme se rozhodli po dlouhé covidové odmlce vstoupit na scénu, a společně s partnery Plzeňským krajem, Územním městským obvodem tři a mediálními partnery, představit zájmové vzdělávání v provázanosti formálního a neformálního vzdělávání. Ukázali jsme rozvoj a dovednosti talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných žáků prostřednictvím naší organizace Střediska volného času RADOVÁNEK, jako lídra zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji.

Akce byla velice zdařilá, což bylo důvodem v ní pokračovat i v letošním roce 2022 a přizvat kolegy a kamarády ze SVČ a DDM Plzeňského kraje, jmenovitě Rokycany, Třemošnou, Nýrsko, Plasy, Tachov, Přeštice.

V roce 2022 bude tato akce podporou účasti České republiky v předsednictví Rady Evropské unie - udržitelnost a podpora ochrany planety Země.

Doprovodný program #JETOTU 2022

18. 8. 2022

V rámci doporovodného programu městečka uvádíme speciální časově ohraničené programy 

DEBATNÍ STAN

V rámci provázaného strukturovaného dialogu, chceme otevřít debaty na téma globalizace a ochrany světa, přírody a života na planetě Zemi. Organizačním principem udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje čtyři propojené oblasti: ekologii, ekonomii, politiku a kulturu.

Chceme tato témata šířeji otevírat ve výchově, vzdělávání i vedení dětí v rámci kariérového poradenství a dalšímu uplatnění na trhu práce.

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ  V DIVADELNÍM STANU

SPECIÁLNÍ SPORTOVNÍ UKÁZKY

 

Účastníci a spoluorganizátoři #JETOTU2022

13. 8. 2022

Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19 Plzeň
Oblast zájmového vzdělávání zajišťují v Plzeňském kraji střediska volného času a domy dětí a mládeže. Největším zařízením tohoto typu v Plzeňském kraji je Středisko volného času RADOVÁNEK, které organizuje svoji bohatou a pestrou činnost již čtyřicet let. Je školským zařízením zájmového vzdělávání nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Plzeňský kraj. Svojí činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, dále je zaměřeno na potřeby regionu v návaznosti na dlouhodobý záměr Plzeňského kraje. Za léta praxe má SVČ výborné zkušenosti v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Zabývá se inklusivním vzděláváním. Své úspěchy má v oblasti technických činností například v plastikovém modelářství, robotice, také v oblasti kreativních a tanečních činností s účastí v regionální, národní i mezinárodní reprezentaci.

Partneři #JETOTU2022

13. 8. 2022

Generální partneři

Plzeňský kraj

Úřad městského obvodu Plzeň 3


Hlavní partneři

Česká průmyslová pojišťovna

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro evropské záležitosti

Program městečka #JETOTU2022

18. 8. 2022

Vybudujeme zde stanové městečko, velké podium a sportovní plochu, kde budou veškerou zájmovou činnost prezentovat pedagogové, odborníci a žáci „Mladí inženýři“, experimentátoři, tedy žáci z kroužků. Budeme prezentovat a vzdělávat přímo ve výukových stanech vybavených technikou, s možností živého streamování a promítání na velkoplošnou ledkovou obrazovku. Své projekty a nadání představí žáci a pedagogové prostřednictvím workshopů, pokusů, přednášek a výukových programů.

Aktivity zaberou podstatnou část Náměstí Republiky a budou sloužit i jako inspirace pro další vrstevníky, pro zvýšení jejich zájmu o přírodovědné, technické, sportovní, taneční, kreativní a další zájmové vzdělávání.

Zájemci budou moci navštívit od 10:00 hodin do 19:00 hodin 30 a více prezentační stanů, přednáškový kout, sportovní aktivity na vybudovaném hřišti a od 14:00 hodin uvidí speciální pódiový program včetně show.

Letošní novinkou je představení Domů dětí a mládeže a Středisek volného času Plzeňského kraje, které se představí ve vlastní zóně.

Samostatnou zónu nazvanou Vzdělávání a EU obsadí vzdělávací organizace Plzeňského kraje.

Pódiový program #JETOTU2022

16. 8. 2022

Moderuje Taťána Krchovová

HLAVNÍ PROGRAM, 14.00

SPIDER DANCE COMPANY
STORM BALLET
TANEČNÍ AKADEMIE PLZEŇ
MZ DANCE TEAM
PILSEN CHEERS JAGUARS
PLZEŇSKÉ MAŽORETKY
DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
CHEMICKÁ SHOW
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ FINALISTŮ KYTAROVÉ SOUTĚŽE ZLATÁ STRUNA
PŘEDSTAVENÍ OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RADOVÁNKU (premiéra filmových projekcí)

MODERNÍ A LIDOVÝ TANEC (DDM Rokycany)
ZUMBA (DDM Kamarád Třemošná)
TANEC, GYMNASTIKA (DDM Nýrsko)
MODERNÍ TANEC, MAŽORETKY, SPORTOVNÍ AEROBIK (DDM Tachov)

ROZHOVORY S HOSTY