Centrum participace a rozvoje při SVČ RADOVÁNEK

Střední školy očima studentů

Školy očima studentů je projekt Studentského parlamentu Plzeňského kraje. Jeho cílem je představit školy uchazečům z pohledu jejich studentů. Projekt nabídne uchazečům o studium reálný pohled na konkrétní školy a informace přímo od těch, kteří tam stále studují. Celý projekt naleznete na sociálních sítích instagramu a Facebooku Studentského parlamentu Plzeňského kraje a Centra participace a rozvoje.