Nabídka táborů ve školním roce 2018/2019

Kreativní příměstský tábor

 • Termín
  08.07.2019 –
  12.07.2019
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Věk
  6-12
 • Cena
  1900 Kč
Rukodělně zaměřený příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let, které rády vytvářejí z různých výtvarných hobby materiálů - korálky, plst, různé druhy dekorativních papírů a spousta dalšího na vás čeká v tomto zábavném týdnu.
Program je doplněn polodenním výletem a je vhodný nejen pro zkušené výtvarníky, ale i pro děti, které si chtějí tento druh činnosti pro zábavu vyzkoušet. Těšíme se na všechny, které to baví!

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na zálohu a doplatek. Záloha ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
Tábor se koná v SVČ RADOVÁNEK, Vejprnická 56, pavilon 2-třetí patro.
Účastnící mají zajištěný teplý oběd (polévka, hlavní jídlo, čaj) v jídelně SOUE kousek od místa konání tábora.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Kód
  5984202
 • Kontaktní osoba
   Zuzana Poncarová
   777 495 593
   poncarova@radovanek.cz
 • Kapacita
  15 míst (již obsazeno)
 • Sraz účastníků
  8.7. 2019, 08:00 hod.
 • Vlastní vybavení
  Přezůvky, svačina, láhev na pití
 • Cena zahrnuje
  Oběd, pitný režim, materiál, ped. dozor
 • Další ujednání
20170710_102426.jpg