Nabídka táborů ve školním roce 2018/2019

Divadelní příměstský tábor

 • Termín
  22.07.2019 –
  26.07.2019
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Věk
  6-12
 • Cena
  1900 Kč
Chcete-li si jen vyzkoušet, jaké je to stát na jevišti a hrát divadlo? Máte za sebou předchozí divadelní zkušenost? Pak právě pro vás je určen divadelní tábor. Účastníci se během týdne seznámí se základy divadelního umění - pohybem na jevišti, scénografií, tvorbou kostýmu, správnou jevištní mluvou, divadelním líčením atd. Nazkouší krátkou scénku nebo pohádku a vytvoří si vlastní kostým. Navštíví kulturní akci dle možnosti. Samozřejmostí jsou soutěže a hry motivující děti k sebepoznání.
Zdokonalí se ve správné výslovnosti formou hry. Naučí se správně dýchat a tím získají dechovou oporu pro hlas. Při práci na divadelním textu se naučí, jak text správně přečíst, kde hledat jeho význam a důraz a jak jej správně interpretovat. Během celého tábora se budou věnovat i improvizaci.
Vše bude přizpůsobeno podle individuálních požadavků a možností dětí.
Tábor bude probíhat formou příměstského soustředění od 8:00 hodin do 16:hodin v prostorách SVČ Vejprnická, 2.patro - zkušebna divadla.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Kód
  5984203
 • Kontaktní osoba
   Eva Vogeltanzová
   723424585
   vogeltanzova@radovanek.cz
 • Kapacita
  15 míst (již obsazeno)
 • Sraz účastníků
  22.7.2019 v 8:00, SVČ Vejprnická 56
 • Vlastní vybavení
  přezůvky, svačina, láhev na pití
 • Cena zahrnuje
  oběd, pitný režim, materiál, ped. dozor
 • Další ujednání
DSC_9532.jpg