Nabídka táborů ve školním roce 2019/2020

INŽENÝREM V TERÉNU - POBYTOVÝ TÁBOR

 • Termín
  10.08.2020 –
  14.08.2020
 • Místo konání
  PROUD, Podbranský mlýn - Horažďovice
 • Věk
  9-15
 • Cena
  3700 Kč
Tábor je určen pro každého, kdo by rád tvořil a objevoval svět vědy a techniky kolem nás. Společně si vytvoříme jednoduché technické a inženýrké řešení, kde nebudou chybět vlastní fyzikální a chemické pokusy, konstrukce vlastního projektu, který si odnesou domů, tvorba vlastního elektronického zapojení a celotáborová hra o nejlepší inženýrské řešení překážek a vlastní projekt.

Volná zábava a další možnosti činnosti:
- výlet na koloběžkách proti proudu Otavy (po cyklostezce/anglickým parkem Ostrov)
- sjíždění Otavy na raftech - pokud počasí dovolí (např. úsek Sušice - Horažďovice s přistáním přímo u PROUDu)
- sportovní a společenské hry (petanque, kanjam, slackline.)
- travnatá plocha (20×20 m), ohniště s lavičkami (včetně dřeva, opíkáků)
- městské muzeum Horažďovice (interaktivní řemeslná dílna a expozice, prohlídka města s průvodcem) a pokud bude čas - Rosenauerův mlýn
- skatepark, hřiště

Program:
Podrobný program tábora bude přihlášeným účastníkům zaslán na kontaktní e-mail v průběhu května 2020.

Areál tábora:
PROUD - ENVICENTRUM PODBRANSKÝ MLÝN, Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice
https://www.envicentrum.eu/

PROUD představuje moderní prostor s osobitým geniem loci využitelný mládeží, pedagogy i širokou veřejností k setkávání, inspiraci a přeshraniční spolupráci stejně jako místo pro poznávání přírody, krajiny a historie nejen prácheňského regionu.

Doprava:
společně vlakem na místo (čas odjezdu bude upřesněn podrobných pokynech)

Stravování:
Plná penze (začíná se i končí obědem)
Celodenní pitný režim

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Milan Severa, Jakub Štěpánek

Kontaktní osoba: Bc. Iveta Šlajerová - 778 437 871, slajerova@radovanek.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Kód
  5194301
 • Kontaktní osoba
   Milan Severa
   777 495 744
   severa@radovanek.cz
 • Kapacita
  20 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
 • Vlastní vybavení
  seznam věcí bude zaslán po přihlášení
 • Cena zahrnuje
  strava, ubytování, ped. tým, materiál, pojištění
 • Další ujednání
_DSC2851.JPG