Táborové a pobytové akce 2021/2022

Swiza - šumavský příběh (LT Podmokly)

 • Termín
  16.07.2022 –
  30.07.2022
 • Místo konání
  Šumava Podmokly
 • Věk
  7-15
 • Cena
  6500 Kč
 • Účast na akci
  6500 Kč
 • Smluvený doplatek
  300 Kč
 • Účast na akci celkem
  6800 Kč
Tradiční pobytový tábor se po mnoha letech, v areálu dvora Krasíkov nedaleko Konstantinových Lázní, přesouvá do Pošumaví. Nové zázemí najdeme v Podmoklech nedaleko Sušice na dohled šumavských kopců.

Celotáborová hra volně naváže na hru z roku 2021. Pokusíme se tak najít další část pokladu, kterou Švamberkové ukryli daleko od svého rodového sídla, a k jejíž ochraně se jim zavázaly tajemné bytosti pošumavských lesů. Skřítci, víly i další bytosti, pod vedením bájné Swizy, střeží po staletí klíče od švamberských truhlic. Proč právě v krajině pod královským hradem Kašperk? Inu, i to se dozvíme, při troše štěstí klíče získáme a poklad najdeme. Jisté je, že se nebudeme nudit – čekají nás hry, výlety, koupání a dobrodružství…

Ubytováni budeme v turistické ubytovně na okraji obce Podmokly ve vícelůžkových pokojích ve vlastních spacích pytlích. Součástí areálu je rozlehlá zahrada a hřiště, v sousedství lesy a louky. Hlady a žízní trpět nebudeme – stravování je zajištěno 5x denně a pitný režim samozřejmostí. Na tábor pojedeme z Plzně společně vlakem.

Kontaktní osoba: Romana Vynáhlovská, vynahlovska@radovanek.cz, mobil: 778 717 405
Hlavní vedoucí tábora: Bc. Matěj Hudec, matej.hudec@seznam.cz, mobil: 607 943 915

Vybavení na tábor: Seznam vybavení bude předán na informační schůzce v červnu 2022

Cena zahrnuje: Doprava, pojištění, ubytování, stravování, materiál, pedagogický dozor

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.

 • Pořádající středisko
  pracoviště Ledecká 23, Plzeň
 • Kód
  4114101
 • Kontaktní osoba
   Matěj Hudec
   607 943 915
   matej.hudec@seznam.cz
 • Kapacita
  29 míst (zbývájí 2 volná místa)
 • Sraz účastníků
  Hlavní nádraží v Plzni
 • Vlastní vybavení
  Seznam dostanete na informační schůzce v červnu 2022
 • Cena zahrnuje
  Doprava, ubytování, strava 5x denně, pedagogické vedení, pojištění
 • Další ujednání
  Informace budou všem předány na informační schůzce v červnu 2022
01 Swiza.JPG