Táborové a pobytové akce 2021/2022

Kreativmánia

 • Termín
  25.07.2022 –
  29.07.2022
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Věk
  6-13
 • Cena
  2800 Kč
 • Účast na akci
  2800 Kč
Je příměstský tábor zaměřený na rozvoj kreativního myšlení, jemné motoriky a emočních vlastností dětí.Účastníci tábora se seznámí s různými výtvarnými technikami a materiály. Každý den bude tématicky zaměřen. Děti si během tábora vyrobí spoustu úžasných výrobků a zažijí spoustu zábavy. Své nápady budeme realizovat vevnitř i venku (v případě hezkého počasí).

Program:
Podrobný program tábora bude přihlášeným účastníkům zaslán na kontaktní e-mail v průběhu května 2022.

Areál tábora:
Tábor probíhá v prostorách SVČ RADOVÁNEK, Sady Pětatřicátníků 3, od 8:00 do 16:00 hod.

Stravování:
Oběd
2x svačina
Celodenní pitný režim

Vedoucí:
Bc. Karolína Zábranská, DiS. - 777 495 597
Dlouhodobě se věnuje zájmovému vzdělávání v oblasti přírodních věd, kreativních a rukodělných činností.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Kód
  5114204
 • Kontaktní osoba
   Karolína Zábranská
   777 495 597
   zabranska@radovanek.cz
 • Kapacita
  14 míst (zbývájí 3 volná místa)
 • Sraz účastníků
  Pracoviště Sady Pětatřicátníků - PO 8:00
 • Vlastní vybavení
  dle zaslaného programu po přihlášení
 • Cena zahrnuje
  pojištění, ped., 2x svačina, materiál, vstupné
 • Další ujednání
IMG_20200817_101722.jpg