Táborové a pobytové akce 2021/2022

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

 • Termín
  18.07.2022 –
  22.07.2022
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Věk
  7-11
 • Cena
  2900 Kč
 • Účast na akci
  2900 Kč
Novinka v naší nabídce příměstských táborů!

Vydej se spolu se statečným Atrejem zastavit všepožírající nicotu a zachránit říši Fantazie.
Příměstský tábor na téma pohádkového románu „Nekonečný příběh“ je určen přibližně pro děti 2.-4. tříd. V rámci příběhu podnikneme několik dobrodružství, budeme překonávat nástrahy postupující nicoty, zahrajeme si společně hry a budeme tříbit myšlení při luštění hádanek a rébusů, jež nás zavedou k cíli. Většina aktivit bude venkovních, v případě špatného počasí bude program přesunut do vnitřních prostor.


Podrobný program tábora bude přihlášeným účastníkům zaslán na kontaktní e-mail v průběhu května 2022.

Areál tábora:
Tábor probíhá v prostorách SVČ RADOVÁNEK, Sady Pětatřicátníků 3, od 8:00 do 16:00 hod.

Stravování:
Oběd
Dopolední a odpolední svačina
Celodenní pitný režim

Vedoucí: Roman Čečil, Milan Severa

Kontaktní osoba: Bc. Iveta Šlajerová - 778 437 871, slajerova@radovanek.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Kód
  5114212
 • Kontaktní osoba
   Roman Čečil
   603920229
   RCecil@seznam.cz
 • Kapacita
  14 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  Pondělí - 8:00
 • Vlastní vybavení
  seznam věcí bude zaslán po přihlášení
 • Cena zahrnuje
  strava, ped. tým, materiál, pojištění
 • Další ujednání
DSC09142.jpg