Táborové a pobytové akce 2021/2022

Summer Cheer Camp - Mini L2 a Junior L3

 • Termín
  15.08.2022 –
  19.08.2022
 • Místo konání
  Církevní ZŠ a SŠ
 • Věk
  11-16
 • Cena
  2400 Kč
 • Účast na akci
  2400 Kč
Tradiční letní tábor zaměřený na cheerleading. Stunty a akrobacie budou přímo věnované jednotlivým Levelům a přizpůsobené výkonnosti účastníků a jejich individuálním požadavkům.

Program:
Specializace na prvky cheerleadingu
Stunty a pyramidy L3 - L5
Akrobacie, pokřik, skoky, tanec a výlety po okolí.

Areál:
Tábor bude probíhat v prostorách SVČ RADOVÁNEK.

Stravování:
Oběd z restaurace
Celodenní pitný režim

Doporučujeme kapesné na drobnosti.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Petřínská 43, Plzeň
 • Kód
  3114219
 • Kontaktní osoba
   Lucie Štvánová
   777495747
   stvanova@radovanek.cz
 • Kapacita
  29 míst (již obsazeno)
 • Sraz účastníků
  mezi 7:30 - 8:00
 • Vlastní vybavení
  sportovní oblečení, lahev na pití, svačina
 • Cena zahrnuje
  obědy, pitný režim
 • Další ujednání
juni.jpg