Táborové a pobytové akce 2022/2023

Putování za skřítky

 • Termín
  17.07.2023 –
  21.07.2023
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště ZŠ Kozolupy
 • Věk
  4-7
 • Cena
  2000 Kč
Tábor je zaměřen pro ty nejmenší děti, které jsou rády v kolektivu a poznávají nové kamarády. Naučíme se spoustu nových věcí, schopností, dovedností, postojů a hodnot, dále budeme rozvíjet potřebu objevovat, logické myšlení, jemnou a hrubou motoriku, schopnost společné práce. Budeme pracovat a hrát si ve vnitřních i venkovních prostorách. Vše bude probíhat především hravou formou. Program bude popřípadě přizpůsoben individuálním schopnostem a věku dětí.


Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na zálohu a doplatek. Záloha ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.

V den nástupu na tábor je účastník povinen odevzdat podepsanou přihlášku (pokud již nebyla zaslána emailem), dále vyplněný nástupní list + vyjádření lékaře o způsobilosti dítěte.

Tábor se koná v SVČ RADOVÁNEK Kozolupy.
Účastnící mají zajištěný teplý oběd (polévka, hlavní jídlo, čaj), dopolední i odpolední svačinu.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Kozolupy 1
 • Kód
  2224202
 • Kontaktní osoba
   Gabriela Kostková
   777449313
   kostkova@radovanek.cz
 • Kapacita
  15 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  ZŠ Kozolupy
 • Vlastní vybavení
  přezůvky, sportovní obuv (vnitřní, venkovní), láhev s pitím
 • Cena zahrnuje
  Program,pedagogický dozor,teplý oběd,dopolední i odpolední svačina, pitný režim,pojištění
 • Další ujednání
akřítek radovánek.png