Táborové a pobytové akce 2022/2023

Přírodověda je zábava!

 • Termín
  31.07.2023 –
  04.08.2023
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Věk
  6-12
 • Cena
  2300 Kč
Máte rádi přírodu a rádi objevujete nové věci? Pak je pro vás náš tábor tou nejlepší volbou jak strávit prázdninový týden. Vyzkoušíme si práci s opravdovým mikroskopem, budeme se zabývat rostlinnou i živočišnou říší a zkusíme si spoustu chemických pokusů. Navštívíme zoologickou zahradu, útulek či farmu. Náplní týdne budou také přírodovědné kvízy, hádanky a hry v přírodě. A určitě si i něco vyrobíme. Vše bude probíhat především hravou formou, dětem bude rozvíjeno logické myšlení a chuť poznávat nové věci. Všechny aktivity budou přizpůsobeny individuálním možnostem a věku dětí.
Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na zálohu a doplatek. Záloha ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
Tábor se koná v SVČ RADOVÁNEK, Vejprnická 56, pavilon 2-třetí patro.
Účastnící mají zajištěný teplý oběd (polévka, hlavní jídlo, čaj), dopolední i odpolední svačinu.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Kód
  5924203
 • Kontaktní osoba
   Michaela Šaňková
   723604495
   miska.sankova@seznam.cz
 • Kapacita
  21 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
 • Vlastní vybavení
  Přezůvky, věci na převlečení, láhev na pití
 • Cena zahrnuje
  Program,pedagogický dozor,teplý oběd,dopolední i odpolední svačina,pitný režim,pojištění
 • Další ujednání
Věda.jpg