Táborové a pobytové akce 2022/2023

Léto s badmintonem II. běh

 • Termín
  24.07.2023 –
  28.07.2023
 • Místo konání
  pracoviště Husova 28
 • Věk
  6-12
 • Cena
  2400 Kč
Badminton je nejen sport, ale hlavně zábava. Pojďte tedy s námi zažít léto plné zábavy, sportu a her. Hlavní náplní tábora je badminton, ale také si děti zahrají a naučí různé sportovní hry. Program je zaměřen na všeobecný pohybový rozvoj umožňující vyvážený zdravý tělesný vývoj dětí a mládeže, to vše hravou formou.
Tábor je určen pro děti které se badmintonu věnují, ale i pro úplné začátečníky. A vybavení? Rakety rádi zapůjčíme.


Areál:
Tábor bude probíhat v prostorách SVČ RADOVÁNEK, Husova 28. V budově je k dispozici sportovní sál, zrcadlový sál a jídelna.

Stravování:
oběd z restaurace
dopolední a odpolední svačina
celodenní pitný režim

Doporučujeme kapesné na drobnosti.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Petřínská 43, Plzeň
 • Kód
  3124205
 • Kontaktní osoba
   Kateřina Veselá
   606728462
   vesela@radovanek.cz
 • Kapacita
  20 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  mezi 7:30 - 8:00, SVČ RADOVÁNEK, Husova 28
 • Vlastní vybavení
  sportovní oblečení, lahev na pití, batoh, pláštěnku
 • Cena zahrnuje
  obědy, svačiny, pitný režim
 • Další ujednání