Táborové a pobytové akce 2022/2023

Tanečníci v akci VII.

 • Termín
  06.08.2023 –
  11.08.2023
 • Místo konání
  Kemp Brdy Věšín
 • Věk
  6-17
 • Cena
  jiná
Letní taneční soustředění skupiny Taneční Akademie Plzeň. Soustředění se koná v kempu Brdy u obce Věšín. Je to každoroční soustředění, kde se tanečníci zdokonalují ve svém tanečním projevu a akrobacii a připravujeme zde vystoupení pro veřejnost.
Děti si také užívají přírody a vycházek po okolí, hrajeme celotáborovou hru a máme také výtvarné aktivity. Na místě je také bazén, pokud bude počasí, rádi bychom ho využili.
Sraz na místě v neděli 6. 8. 2023 předběžně v 15hod.
Vyzvedávat děti a odvážet si je můžete 11. 8. 2023 od 14.30hod.
Plánovaná je :
Taneční výuka pro MINI 1-2 lekce denně (po 1,5 hod.)
Taneční výuka pro DVK 2-3 lekce denně (po 1,5 hod.)
Taneční výuka pro JVK 3 lekce denně (po 1,5 hod.)
CENA bude upřesněna po dohodě s provozovatelem Kemp Brdy. Cena zahrnuje ubytování, stravování, pronájem ostatních prostorů - klubovny, mzdy vedoucích SVČ Radovánek, režijní poplatek SVČ, táborový materiál, ceny, dopravu.
Pro bližší informace volejte Alenu Hadravovou na tel. 724304080 nebo maily hadravova@radovanek.cz, info@tanecniakademieplzen.cz.
Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Pallova 19, Plzeň
 • Kód
  2124103
 • Kontaktní osoba
   Alena Hadravová
   724304080
   hadravova@radovanek.cz
 • Kapacita
  25 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
 • Vlastní vybavení
 • Cena zahrnuje
 • Další ujednání
Tanečníci 1.JPG