Táborové a pobytové akce 2022/2023

Logopedický příměstský tábor I.

 • Termín
  10.07.2023 –
  14.07.2023
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  ZŠ Lazaretní
 • Věk
  6-10
 • Cena
  3000 Kč
Příměstský logopedický tábor bude probíhat na Základní škole pro zrakově postižené a vady řeči - Lazaretní 25, Plzeň. Pod vedením pedagogů a logopedů přímo z této speciální školy. Bude zaměřen na logopedickou prevenci s prvky muzikálně logopedické terapie a podporu rozvoje řeči intenzivní týdenní výukou proloženou zábavou a dobrodružstvím.
Jedná se o jeden tábor, první den budou děti rozděleny do dvou skupin po 10 dětech a v těchto skupinách zůstanou po celý týden. Některé aktivity budou absolvovat skupiny společně.
Dětem bude zajištěna strava a pitný režim po celý den.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na zálohu a doplatek. Záloha ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Vejprnická 56, Plzeň
 • Kód
  5924208
 • Kontaktní osoba
   Eva Vogeltanzová
   777495592
   vogeltanzova@radovanek.cz
 • Kapacita
  10 míst (již obsazeno)
 • Sraz účastníků
 • Vlastní vybavení
  přezůvky, pohodlné oblečení, oblečení na ven dle aktuálního počasí, podepsaná láhev na pití,(příp.
 • Cena zahrnuje
  pedagogický dozor, program, teplý oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
 • Další ujednání
ZŠ Lazaretní