Táborové a pobytové akce 2022/2023

Indiánské dobrodružství!

 • Termín
  21.08.2023 –
  25.08.2023
 • Provozní doba
  8:00 – 16:00
 • Místo konání
  pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Věk
  4-7
 • Cena
  3000 Kč
Příměstský tábor Indiánská dobrodružství je všeobecně zaměřený tábor pro děti ve věku 4 – 7 let a je plný poznávání, legrace a dobrodružství.
Děti si vedoucími zažijí spoustu různorodých aktivit, např. venkovní aktivity, tancování, angličtinu a výlet, poznají spoustu nových věcí a kromě toho se i vydají na dobrodružnou indiánskou táborovou hru.

Program:
Podrobný program tábora bude přihlášeným účastníkům zaslán na kontaktní e-mail v průběhu května 2023.

Areál tábora:
Tábor probíhá v prostorách SVČ RADOVÁNEK - Sady Pětatřicátníků 3 od 8:00 do 16:00

Stravování:
1x dopolední svačina
Oběd
1 x odpolední svačina
Celodenní pitný režim

Vedoucí: Magdalena Majerová, Kristýna Havelková, Sabina Kuchariková

Kontaktní osoba: Bc Iveta Mudrová – 778 437 871, mudrova@radovanek.cz

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.
 • Pořádající středisko
  pracoviště Sady Pětatřicátníků 3, Plzeň
 • Kód
  5124202
 • Kontaktní osoba
   Magdalena Majerová
   731830527
 • Kapacita
  16 míst (stále volno)
 • Sraz účastníků
  Pondělí - 8:00
 • Vlastní vybavení
  seznam bude zaslán po přihlášení
 • Cena zahrnuje
  stravování, pitný režim, režiní nákaldy na pedagogy, materiál, pojištění
 • Další ujednání
školka 1.jpg