účetní

Přijmeme mzdovou účetní na HPP

Středisko volného času RADOVÁNEK příjme mzdovou účetní do hlavního pracovního poměru. Vzhledem k odchodu současné mzdové účetní do starobního důchodu, je nutné zapracování
a komplexní proškolení v programech určených k vedení agendy, mzdového účetnictví a výkaznictví.

Nástup dle dohody s vedením organizace, přednostně budou vybráni do užšího výběru zájemci s praxí a zkušenostmi v této oblasti.

Informace k pracovní činnosti mzdové účetní obecně

Podklady pro tvorbu mezd, zpracování mezd, srážky daní, srážky sociálního a zdravotního pojištění, srážky ze mzdy, nemocenské dávky, reporting, analýza mzdových nákladů a rozpočty v oblasti mezd, mzdová agenda - výplatní pásky, potvrzení o zaměstnání (zápočtové listy), evidenční list důchodového pojištění (ELDP), mzdové listy, daňová přiznání (daň ze závislé činnosti), vedení osobních spisů zaměstnance, nástupy a ukončování pracovních poměrů, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, komunikace s úřady, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení. Komplexní výkaznictví a mzdové inventury.

Pracovní náplň

Mezi hlavní pracovní povinnosti, které do popisu práce mzdové účetní patří:
1. Příprava výplat zaměstnanců včetně výpočtu daní, sociálního a zdravotního pojištění a dalších nutných údajů. Je zodpovědná za správnost výpočtů mezd, daní a pojistného.
2. Vydávání potvrzení zaměstnancům o dosaženém příjmu apod.
3. Roční zúčtování daně z příjmu.
4. Předstihová řízení a žádosti o penze. ELDP.
5. Komunikace s příslušnými úřady v otázkách mezd, pojištění a daní.
6. Výplata mezd bankovním převodem - zajišťování podkladů.
7. Sledování legislativních změn, týkajících se problematiky sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu, výplaty nemocenských dávek apod.
8. Pravidelné měsíční zprávy o mzdách, přesčasech, dovolené apod.
9. Řeší veškeré problémy vznikající v souvislosti s výpočtem mzdy, daní a pojištění. Počítačové zpracování mezd - odborná mzdová a personální stránka.

Činnost mzdové účetní je kumulována s personální činností.

Mezi pracovní povinností patří i následující:
1. Vedení personální administrativy:
      - vznik a ukončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, osobní dotazníky, DOPP, DPČ, výpovědi atd.),
      - další personální otázky (např. kázeň, absence, nemocnost).
      - vedení personální evidence.
2. Sledování vývoje mzdové, daňové, pracovně právní a personální legislativy.
3. Nábor a interview se zájemci o práci.
4. Příprava podkladů a zpráv pro Český statistický úřad.
5. Příprava zpráv, hlášení a informací pro Úřad práce. Výkaznictví.
6. Projednávání personálních otázek se zaměstnanci.
7. Spolupráce na přípravě pracovního řádu, mzdových předpisů.
8. Sledování pracovní doby na docházkovém programu (pokud je používán software pro registraci docházky) na základě podkladů úseků - pracovišť.

Bližší informace získáte na telefonním čísle 737 215 121 – ředitelka organizace Bc. Eva Tischlerová.