Oslavy výročí 40 let fungování RADOVÁNKU

 Speciální akce v roce 2020-2021
Fun day fest - festival naděje a porozumění

Fun day fest - festival naděje a porozumění

Festivalem zájmového a neformálního vzdělávání chceme poděkovat několika generacím, které navštěvovaly celá dlouhá léta naši organizaci. Organizaci zájmového vzdělávání, kde začala éra neformálního a zájmového vzdělávání a společnost se začala věnovat sportu, umění, kreativním dovednostem i dalším formám organizovaně, s cílenou podporou a rozvojem talentů napříč Plzeňským krajem.

Místo konání: park Štruncovy sady, Plzeň

Termín: 13. 6. 2020 - akce je přesunuta na podzim 2020

Celý den chceme zaměřit také na rodiny a rodiče dětí. Vždy to byli rodiče, kteří, podporovali svoje děti, kteří na úkor svého volného času je vodili na kroužky nebo do klubů. Kteří investovali nemalé finanční prostředky na rozvoj jejich schopností, dovedností a podpory. Festivalu se v příštím roce zúčastní i naši spolupracovníci a partneři v oblasti zájmového vzdělávání, cca 21 SVČ a DDM z Plzeňského kraje, Nestátní neziskové organizace, které zastřešuje Krajská rada dětí a mládeže PK v počtu zhruba 25 organizací. Chceme dát možnost prezentace základním uměleckým školám a jiným organizacím, které pracují s dětmi a mládeží.

Zároveň zaměříme festival ke Dni památky obětí vyhlazení obce Lidice, dne 10. června 1942. V roce 2020 to bude 78 let od vyhlazení Lidic. Na památku obětí proběhne běh, ve spolupráci s partnerem Barvám neutečeš. Očekáváme účast v rámci Česka. Chceme vyhlásit na  Den naděje a porozumění, v tomto duchu se Festival ponese.

Na hlavním pódiu budou vystupovat po celý den účinkující, které budou nominovat školy, školská zařízení, spolky a jiné organizace pracující s dětmi. Zúčastněné organizace se budou prezentovat se svými programy a připravenými činnostmi. Festivalem chceme ukázat veřejnosti, jakým směrem se zájmové a neformální vzdělávání ubírá a jaká je jeho budoucnost. Kam směřuje výchova a vzdělávání v této oblasti. Chceme především zapojit veřejnost a rodiče, aby si uvědomili, jak důležité je, věnovat se dětem a mládeži v současnosti, ale i budoucnosti.