Inovativní zážitky - projekt šablony II.

Inovativní zážitky - projekt Šablony II.

14. 9. 2019

Středisko volného času Radovánek se zapojilo do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získalo částku 4 911 194,00 Kč.

Projekt má název Inovativní zážitky a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140.

Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.