Kluby otevřených dveří v Kaznějově

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK, pracoviště Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov fungují Kluby otevřených dveří od roku 2004.

Středisko volného času RADOVÁNEK, Kaznějov, nabízí širokému okruhu mladých lidí, dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména skupině dětí a žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí výchovu, která vychází z pozitivních hodnot společnosti a kultury, ve které mladí lidé žijí, a pomáhá jim osvojovat si tyto hodnoty v rámci zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. Uskutečňujeme ji především formou neformální výchovy a vzdělávání, spontánními bezprahovými přístupy s širokou škálou dovedností a činností.

Kluby otevřených dveří jsou vhodné zejména pro skupiny dětí a žáků, kteří nechtějí být příliš organizováni.

Otevřenost klubu je určena velkému spektru našich klientů z cílových skupin. Je danápodmínkou  dobrovolnosti, ochotou prožívat zde své volné chvíle na základě specifického vyhraněného cíle společně s ostatními, respektovat připravený společný program a stanovená pravidla na základě organizačního řádu DDM.

Každodenní provoz v Klubu otevřených dveří: směřujeme k tomu, aby mladí lidé měli možnost přicházet denně, a aby byl stále k dispozici někdo, kdo by se jim mohl věnovat. Klub otevřených dveří je zabezpečen odbornými vzdělanými pedagogy volného času, kteří chtějí být přáteli a kamarády, průvodci neformálním vzděláváním, partnery pro volný čas.

Osobní přístup a působení rodiny a domova: každý, kdo přichází do Klubu otevřených dveří je přijímán s osobním zájmem (zajímáme se o jejich každodenní problémy i radosti, chceme podchytit zájem o další vzdělávání), jsou součástí našeho zájmového vzdělávání, kde se snažíme o otevřenost, pocit důvěry a bezpečí. Snažíme se komunikovat s rodinou jako celkem a zapojujeme pokud možno i rodiče, které informujeme o zájmech dítěte a snažíme se přes Kluby otevřených dveří získat děti a žáky do zájmových útvarů našeho zařízení ve všech našich pracovištích.

Preventivní program a práce pedagoga: naše působení v oblasti zájmového vzdělávání, výchova a využívání volného času je založena na vztazích mezi pedagogy a cílovou skupinou. Pedagog musí motivovat děti, žáky a mládež k činnosti a tím předchází nežádoucím projevům negativního patologického chování a mnohdy rizikovému chování a nezvladatelným iniciativám. Je přítomen, aby nepřímo řídil, motivoval, monitoroval, ale i organizoval činnost Klubu otevřených dveří. Měl by být vzorem, přirozenou autoritou, oblíbeným přítelem a člověkem, který má co nabídnout. Je dobré, aby dokázal, aby ho skupina přijala mezi sebe do středu skupiny dětí, žáků a mládeže jako jejich přítele, který spolu s nimi pracuje a účastní se jejich aktivit, zábavy či řešení problémů. Jeho úkolem je skupinu animovat. Důležité jsou příklady otevřené komunikace. Využíváme formu klubu a komunitních kruhů.

 

Klub je otevřen denně od 15:00 do 19:00 hodin.

NABÍDKA KLUBU:

 • posezení u kávy a čaje
 • poslech hudby a televize
 • bezplatný internet
 • výtvarné tvoření
 • kreslení, malování
 • florbal
 • stolní tenis
 • stolní fotbal
 • společenské deskové hry
 • šlapací motokáry
 • šlapadla
 • chůdy
 • bosu
 • fittbally
 • XBOX 360
 • horolezecká stěna