Studio Zlaté struny

23. ročník krajského kola Zlaté struny proběhl on-line

Vzhledem k epidemiologické situaci se letošní krajské kolo 23. ročníku Zlaté struny nemohlo konat živě, ale pouze ON-LINE. Přenos ze studií TV ZAK, kde byli přítomni pouze moderátoři a členové poroty, proběhl 12. prosince 2020 na www.zlatastruna.cz, Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Středisko volného času RADOVÁNEK.

Do krajského kola se přihlásilo celkem 19 soutěžících, kteří předem v klidu, domova, natočili svá vystoupení na videa a nahrávky nám poslali. Videonahrávky pak byly zaslány porotě, která, opět v klidu domova, je vyhodnotila, takže na závěr přenosu se všichni dozvěděli výsledky. Do našeho krajského kola se opět přihlásili 3 mladí kytaristé z Jičína, Mladé Boleslavi a Doks u Kladna.

Všichni soutěžící byli úžasní a na některých byla vidět tréma, i když byli doma a ne na pódiu před diváky. Porota to neměla nijak lehké, ostatně jako vždycky. Vítězové jednotlivých kategorií i autorské soutěže postupují a do republikového finále, které se bude konat 24. dubna 2021 v Plzni. Pro soutěžící byly připraveny hodnotné ceny, které si vyzvedli osobně v SVČ RADOVÁNEK nebo jim byly zaslány poštou.

Krajské kolo ON-LINE dopadlo výborně a všichni, soutěžící, porotci, moderátoři a organizátoři získali novou zkušenost. Už víme, jak si poradit v krizové situaci. Všichni se ovšem shodli na tom, že není nic lepšího, než vidět soutěžící živě na pódiu a užít si příjemnou atmosféru mezi spřízněnými hudebními nadšenci. Těšíme se tedy na republikové finále Zlaté struny a věříme, že si ho užijeme stejně jako v minulých letech v sále Sokolovny Bolevec. Velmi kladný ohlas jsme zaznamenali také u veřejnosti. Přímý ON-LINE přenos sledovalo 12. 12. 2020, podle počítadla, celkem 470 osob. Vzhledem k tomu, že záznam je zatím stále na webových stránkách Zlaté struny, má možnost ho shlédnout další řada příznivců, kteří přímý přenos nestihli.

Jako každý rok, děkujeme Krajskému úřadu Plzeňského kraje-odboru školství, Magistrátu města Plzně- odboru kultury a Nadaci 700 let města Plzně. Bez jejich podpory by tato soutěž nemohla existovat. Naše velké díky patří také TV ZAK, která nám umožnila ON-LINE přenos ze svých studií.

Kategorie do 14 let:

1.místo – Vít KOTORA
2.místo – Adam AUBRECHT
3.místo – Lucie DOLEJŠOVÁ

Kategorie 15-18 let:

1.místo – Markéta HEJDOVÁ
2.místo – Michala SEBEROVÁ
3.místo – Anna Marie HUŠKOVÁ

AUTORSKÁ SOUTĚŽ

1.místo – Adam AUBRECHT
2.místo – Barbora DEZORTOVÁ
3.místo – Jakub – VÁCLAVÍK