Inovativní zážitky - projekt šablony II.

Inovativní zážitky - projekt Šablony II.

Inovativní zážitky - projekt Šablony II.

Středisko volného času Radovánek se zapojilo do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získalo částku 4 911 194,00 Kč.

Projekt má název Inovativní zážitky a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013140.

Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Středisko volného času získalo finanční podporu EU na školního asistenta – personální podporu SVČ, což umožní poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem, dále bude z projektu financováno další vzdělávání pedagogických pracovníků, proběhne sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv, bude zřízen klub pro účastníky SVČ, budou pedagogové působit jako kariérový poradci, bude podpořeno využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, bude využito zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, budou pořádány projektové a komunitně osvětové dny a prostřednictvím vedené supervize budou podpořeni pedagogové SVČ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a žáků. 

 

publicita web