Kulička úspěšně funguje už půl roku

Kulička úspěšně funguje už půl roku

Dne 3. 9. 2018 zahájilo Středisko volného času RADOVÁNEK provoz dětské skupiny Miniškolka Kulička s celkovou kapacitou 12 míst pro děti od 2 let do předškolního věku. Dětská skupina Miniškolka Kulička je charakteristická respektujícím přístupem a prvky waldorfské pedagogiky, což je z hlediska obsazenosti DS, velmi žádaným pedagogickým přístupem ze strany veřejnosti. Provoz dětské skupiny byl zahájen bez komplikací a každý den je pro děti ve školce připravený program. Tento program podléhá dennímu rytmu, který reflektuje vývoj a potřeby dětí. Nejdůležitější události, které děti zažily, si můžete přečíst v tomto článku.

V září probíhalo vzhledem k věku účastníků v miniškolce adaptační období, které proběhlo zcela bezproblémově. Děti si pomalu, nenásilnou formou zvykaly na zcela nové prostředí, pečující osoby a ostatní děti v kolektivu. V tomto období měli rodiče možnost trávit s dítětem čas přímo v dětské skupině a zapojit se tak do veškerých činností. Na začátku školního roku přijal pozvání do Miniškolky Kulička uznávaný německý pedagog waldorfské pedagogiky W. Sassmannshausen, který vedl přednášku pro rodiče a veřejnost na téma První sedmiletí dítěte. Zabýval se otázkami duševního a fyzického vývoje dítěte v prvních sedmi letech. Koncem měsíce pak čekala na děti a rodiče Podzimní slavnost. Na zahradě miniškolky jsme tvořili skřítky, zpívali a tančili a čekali na příchod Letní a Podzimní víly, aby si před našimi zraky předaly vládu.

V následujícím měsíci se děti zúčastnily dopolední Michaelské slavnosti, kdy prokazovaly svoji statečnost v boji s drakem. Měsíc říjen děti ukončily hrou na skřítky a povídáním o ustupujících silách přírody.

Měsíc listopad byl ve znamení barev a Martinské slavnosti na Božkovském poloostrově. Svatý Martin sem přijel na bílém koni a všechny přítomné obdaroval světýlkem a pokladem v podobě martinských rohlíčků. Děti se dále věnovaly procházkám v podzimně zbarvených boleveckých lesích. V tomto měsíci se miniškolka začala pomalu připravovat na adventní čas, kdy děti společně s rodiči tvořili adventní věnce a výzdobu.

V posledním měsíci kalendářního roku nás v dětské skupině navštívili Mikuláš s andělem a zpříjemnili tak dětem celé dopoledne mikulášskou nadílkou. 12. prosince Miniškolka Kulička vyrazila na první divadelní představení v Divadle ALFA, kde se děti mohly podívat na pohádku O rytíři bez koně, která vypráví o šťastném shledání a nalezení přátelství. Provoz v roce 2018 jsme ukončily Vánoční besídkou a rozdáváním dárečků. Vánoční prázdniny jsme si užili v kruhu rodinném a opět se shledali v novém roce dne 3.1.2019.

I v následujících dnech nás čeká spoustu zábavy a dobrodružství a my z dětské skupiny Miniškolka Kulička se na to už moc těšíme!