Žáci základních škol zjišťovali jaké je to nevidět

Dne 10.10.2019 proběhl v hale TJ Lokomotiva první ročník interaktivní soutěže Tma a život pro základních škol Plzeňského kraje na podporu Světového dne zraku. Soutěže se zúčastnilo 11 škol z Plzně a okolí. Deset škol soutěžilo a jedenáctá škola byla hostem. Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči pomohla také připravit část programu společně s Tyflo centrem v Plzni. Do soutěže jsme pozvali ZŠ Zruč–Senec, Manětín, Kožlany, Nýřany, Kozojedy, 16. ZŠ Plzeň, 17. ZŠ Plzeň, 22. ZŠ Plzeň, 28. ZŠ Plzeň a Sportovní gymnázium v Plzni. V soutěži vyhrála ZŠ Kozojedy a odnesla si ceny v podobě puzzlí pro každého, které věnovalo Optik studio Josefa Švarce v Plzni. Děkujeme.

Cílem celé soutěže bylo uvést žáky 4. – 6. ročníků do interaktivního prostředí. To se povedlo a žáci měli možnost zažít velkou show, kde měli příležitost zjistit, „jaké je to nevidět,“ setkat se v týmu s protihráči, zažít zábavu a ponaučení a také se setkat s elitou mimořádně nadaných dětí ze Střediska volného času RADOVÁNEK, kteří zároveň byly asistenty soutěžních týmů. Soutěžící i publikum se také potkali se zajímavými hosty z řad reprezentace Plzeňského kraje i města Plzně a s šikovnými a talentovanými dětmi, které celou soutěž zpestřily svými vystoupeními. Za účinkující můžeme jmenovat například Storm ballet studio, Spider Dance Company a Pilsen Jaguars Cheerleaders.

„Tento projekt je pro nás preventivní záležitostí, kde chceme dětem i dospělým přiblížit svět nevidomých a seznámit je s aktivitami, které umožňují nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem lépe se připravit na každodenní život. Chceme se naučit nevidomé lépe poznat, pochopit a pomoci jim při setkáváních se s nimi.“ vysvětlila Eva Tischlerová, ředitelka SVČ RADOVÁNEK.

Velkou podporou pro nás byl Nadační fond Českého rozhlasu a Světluška s ostatními partnery. Připravili pro žáky zajímavý doprovodný program na téma Světového dne zraku, aby si zažili a vyzkoušeli „jaké je to nevidět.“ Programem provázel Michal Jančařík a Simona Andersová. Pozvání přijal Martin Baxa, primátor města Plzně, Ludmila Novotná, zástupce za Plzeňský kraj, která zároveň usedla v porotě soutěže a další hosté.

 

„Světový den zraku chce poukázat na globální problém. Dnešní den připomíná, jak je náš zrak důležitý v každodenním životě. Světový den zraku je klíčovým momentem pro zvýšení povědomí a upozornění veřejnosti o nutnosti pravidelného screeningu zraku.“ řekla Jindra Švarcová z Optik studia.

I pro diváky byl připraven zajímavý program a divácká soutěž. Velice výrazně na soutěžící i diváky zapůsobila nevidomá Martina Půtová, která byla pozvaná jako host. Přišla se svým asistenčním pejskem. V rozhovoru s moderátorem uvedla, že i nevidomý člověk žije plnohodnotný život, sportuje, čte knihy, plave. Martina ráda cestuje, toulá se přírodou a tráví svůj čas vzděláváním se v anglickém jazyce nebo se ráda zapojuje do života se svými přáteli.

Ve sportovní hale se sešlo na této zajímavé soutěži téměř 600 žáků a pedagogů. Tento preventivní projekt a soutěž se uskutečnil poprvé, ale dle ohlasů ze strany soutěžících i diváků se jistě nekonal naposledy.