Informační centrum pro mládež při SVČ RADOVÁNEK

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež Plzeň je zřízené Střediskem volného času RADOVÁNEK.
Najdete nás v centru Plzně v prostorách střediska v Pallově ulici a v Sadech Pětatřicátníků.

Oficiální web Informačního centra www.icmplzen.cz

ICM Plzeň je součástí české informační sítě pro mládež.

Pracovníci Informačního centra ve spolupráci se Střediskem volného času odpovídají a pomáhají mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života. Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně, podle zásad Evropské charty informací pro mládež.

 

Informační centrum není jen další pobočkou pro předávání informací, ale místem , kam mladí lidé rádi chodí sdílet své zkušenosti, potkávat se s novými lidmi a čerpat novou inspiraci pro budoucí život.

V informační cetru je možné využívat zdarma poskytované informace a poradenství v oblastech : vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně-patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU a regionální informace, dále pak volně přístupný internet.

Kromě poskytování poradenství a dalších služeb, je Informační centrum také partnerem plzeňských umělců, cestovatelů a známých osobností. Můžete se těšit na mnoho workshopů, přednášek, besed a výstav na různá témata.

- bezplatná inzerce na webu i na nástěnce v prostorách Informačního centra pro mládež
- (doučování, ubytování,brigády.služby a další)