Informační centrum pro mládež při SVČ RADOVÁNEK

Informační centrum pro mládež

6. 5. 2019

Informační centrum pro mládež Plzeň je zřízené Střediskem volného času RADOVÁNEK.
Najdete nás v centru Plzně v prostorách střediska v Pallově ulici a v Sadech Pětatřicátníků.

Oficiální web Informačního centra www.icmplzen.cz

ICM Plzeň je součástí české informační sítě pro mládež.

Pracovníci Informačního centra ve spolupráci se Střediskem volného času odpovídají a pomáhají mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života. Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně, podle zásad Evropské charty informací pro mládež.