Pomáháme Ukrajině/ Україна

Městské tábory pro děti z Ukrajiny v termínu od 17.7. 2023 do 18.8. 2023

14. 6. 2023

Vážení rodiče z Ukrajiny.

Mnozí z Vás jste se svými rodinami právě přijeli k nám do České republiky, do Plzeňského kraje. V tuto chvíli jste bezradní, hledáte si ubytování a především práci, abyste se co nejdříve mohli zapojit do běžného života u nás. Nabízíme Vám možnost umístit Vaše děti na prázdninové městské tábory tak, aby byly šťastné, v kolektivu, mohly se lépe integrovat a zapojit do týmů českých dětí.

Шановні батьки з України.

Багато з вас із сім’ями щойно приїхали до нас у Чехію, на Пльзеньщину. На даний момент ви в розгубленості, ви шукаєте житло і, перш за все, роботу, щоб якнайшвидше приєднатися до нормального життя з нами. Ми пропонуємо Вам можливість розмістити Ваших дітей у міських таборах відпочинку, щоб вони були щасливі, в групі, краще інтегрувалися та приєднувалися до чеських дитячих команд.

Příprava ukrajinských dětí ve věku 15-18 let před nástupem na střední školu

29. 1. 2023

Informace pro rodiče z Ukrajiny pro vzdělávání žáků, jejich dětí v českém a anglickém jazyce po dobu před nástupem na střední školy.

Dovolte nám, abychom vás informovali, že bude otevřeno vzdělávání v českém a anglickém jazyce pro žáky ve věku 15-18 let, kteří ještě po příjezdu do České republiky nebyli přijati na střední školy v Plzni. Jedná se o osoby z Ukrajiny, které mají vízum strpění.
Kurz bude probíhat každý den pondělí – čtvrtek v rozsahu 2 hodin českého jazyka a 2 hodin anglického jazyka.

Pokud máte o kurz zájem, dostavte se osobně (rodič + dítě) v pondělí 16. 1. v 8:00 hodin do Střediska volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19 – recepce, kde vyplníte společně se zástupcem RADOVÁNKU registrační formulář do matričního systému - přihlášku vzdělávacího programu.

Celý vzdělávací program, který bude probíhat formou jednotlivých hodin kroužku bude připraven a realizován do 30. 6. 2023 a je zpoplatněn částkou 500,- korun na učební materiály a pomůcky. Další informace se dozvíte přímo v den zaregistrování.
Informace o zajišťující organizaci i o vzdělávací akci pro vás a vaše děti naleznete na portálu www.radovanek.cz

O Velikonocích zůstávají adaptační skupiny uzavřené

12. 4. 2022

Великодні свята

Інформація для батьків, дітей та учнів українських адаптаційних груп SVČ RADOVÁNEK.

14-18 квітня 2022 – Великодні свята, Центр дозвілля RADOVÁNEK не працює.

Батькам нагадуємо, що в ці дні навчання та догляду за дітьми не буде.

У РАДОВАНЕКІ працює п’ять адаптаційних груп для дітей з України

25. 3. 2022

Допомагає і наша організація. Співробітники RADOVÁNK щодня доступні в Регіональному центрі допомоги Україні в Приорі, де ми піклуємось про дітей, а батьки оформляють документи та візи. Станом на понеділок, 14 березня, ми відкрили 5 адаптаційних груп і поступово відкриваємо більше. Ми шукаємо нові рішення та нові простори, яких нам не вистачає. Ми відкрили двері для дітей від 3 до 20 років.

Бути втягнутим!
Шукаємо волонтерів, які володіють чеською та українською мовою для роботи вранці.

V RADOVÁNKU funguje pět adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny

25. 3. 2022

Pomáhejme Ukrajině, opravdu je to potřeba, není jiná možnost, jsou tu s námi děti a jejich rodiče a věřte, je na nás, abychom jim pomohli. Bohužel již teď se to dotýká i nás tady a teď.

I naše organizace pomáhá. Pracovníci RADOVÁNKU jsou denně k dispozici v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Prioru, kde se věnujeme dětem, zatím co si rodiče vyřizují dokumentaci a vízum. Od pondělí 14. 3. jsme otevřeli 5 adaptační skupin a další postupně otevíráme. Hledáme nová řešení a nové prostory, které nám chybí. Otevřeli jsme dveře dětem od 3 do 20 let.

Zapojte se i Vy!

Hledáme dobrovolníky, mluvící česky a ukrajinsky pro práci v dopoleních hodinách. Je třeba jim přiblížit češtinu.
Také bychom potřebovali pro děti ovoce a mléčné výrobky k svačinám. Denně až 80 Pokud by se i tato možnost povedla, měly by děti i zdravé svačinky.

Materiální sbírka pro zvířata z Uktrajiny

12. 3. 2022

Nejen na děti a rodiče, ale i na zvířata z Ukrajiny myslí zaměstnanci Střediska volného času RADOVÁNEK. Od začátku uprchlické krize pomáháme s asistencí u dětí v hlavním registračním centru na Americké třídě v Pzlni, a to sedm dní v týdnu. Připravujeme adaptační skupiny pro děti a žáky všech věkových skupin v našich pracovištích. Nyní jsme se rozhodli pomoci i zvířatům, která přicestovala z Ukrajiny. 

POMOZTE NÁM PŘISPĚT TAKÉ!

Pomoci můžete materiálně, peněžně, ale také je možné poskytnout převoz zvířat, či dočasnou péči.

Knihovny města Plzně pomáhají/ Допомагають бібліотеки міста Пльзень

19. 3. 2022

V rámci všech poboček, které má knihovna po Plzni nabízíme příchozím lidem z Ukrajiny zdarma využití služeb knihovny. zejména se jedná o bezplatný přístup k pc a internetu, případně služby tisk a kopírování. Snažíme se i doplnit fond o knihy v ukrajinštině.

V obvodních knihovnách, kde to místo dovoluje (např. l-klub, m-klub), také nabízíme bezplatné využití prostor k projekci či jiné jakékoliv aktivitě pro ukrajinské děti či dospělé.