Dopravní vzdělávací programy pro školy

Dopravní vzdělávací programy pro školy

Výukové pořady s dopravní tématikou ve spolupráci s BESIPEM a Městskou policií.

Termín konání: duben-červen, září-říjen

Kontakt:           Ivana Jeslínková

Dopravní výchova na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá vedle výchovy v rodině, velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí a mládeže při pohybu na silnici.
Z hlediska prevence tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí - účastníků silničního provozu, ale bezpečnost provozu na pozemních komunikacích vůbec.
Dopravní hřiště modeluje reálné situace na pozemních komunikacích, se kterými se děti každý den setkávají. Dětské dopravní hřiště je ideálním místem, kde se děti naučí jak se chovat na silnicích. Zároveň si mohou vše rovnou vyzkoušet, aniž by jim hrozilo nějaké nebezpečí jako v reálném životě. Dopravní hřiště nabízí dětem ze základních a mateřských škol například světelně řízené křižovatky, kruhový objezd a přechody pro chodce či jednosměrnou nebo dvousměrnou komunikaci.

Teoretická část výukového programu probíhá na sále SVČ RADOVÁNEK v Ledecké ulici.

Výukový program je možné domluvit přímo u Vás ve škole.

Objednat se můžete v těchto časech : 8:00-11:30 hodin.
Další termíny září – červen
Vnitřní program, přestávka dle domluvy
Úkol do ZŠ: pracovní list

Praktická část výukového programu probíhá na Dětském dopravním hřišti v MO Plzeň 1, Západní ulice.

Termíny:
Duben, květen, červen, dále pak září, říjen.
Objednat se můžete v těchto časech : 8:00-11:30 hodin.
Přestávka dle domluvy

Základní školy
1.-3. třída – výchova v rozsahu znalostí potřebných pro chodce
2. třída – domalovánky – přenos obrazu tvornosti z levé strany na pravou a opačně (nácvik správného rozhlížení)
3. třída – ukončení dopravní výchovy v rozsahu chodce testem „Umíš správně chodit?“
4. - 5. třída – systematická výchova na DDH v rozsahu normy znalostí teorie a praxe s ukončením závěrečného přezkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání „Průkazu cyklisty“.

I. stupeň zákl. škol
Účast v silničním provozu:
samostatní chodci, in-line, skateboard, koloběžka, pasažéři v autě, začínající cyklisté

Co mají umět:

Společné pro 1. – 5. ročník
- bezpečná cesta do školy
- chůze po chodníku, stezka pro cyklisty
- bezpečné přecházení vozovky na rovném a přehledném úseku, po přechodu pro chodce, nadchodu a podchodu
- význam světelných signálů pro chodce
- schopnost rozeznat nebezpečná místa, nebezpečná místa pro přecházení vozovky
- vidět a být viděn, chování za snížené viditelnosti
- základní dovednosti na kole, jízda na chodníku s rodiči, užívání cyklist. přilby
- bezpečné chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy,
- zásady bezpečného chování v hromadné dopravě (nastupování, vystupování, chování při jízdě, chování na zastávce)
- bezpečná místa pro hry dětí, sáňkování, lyžování

Navíc pro 2. ročník a výše
- chůze po silnici (krajnice – vozovka), nebezpečná místa pro chůzi po silnici
- chůze přes železniční přejezd bez závor i se závorami
- nebezpečí, která hrozí chodcům za snížené viditelnosti
- druhy hromadné dopravy
- vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
- zásady bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
- způsoby pomoci starým a nemocným lidem v prostředích hromadné dopravy
- zásady kázně a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu (nepřekážet, neomezovat, neohrožovat ostatní)
- výcvik základních dovedností na kole – přilba

Navíc pro 3. ročník a výše
- doplňovat zásady správného chování chodce
- místa a úseky, kam je chodcům vstup zakázán
- vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
- zásady bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
- světelné signály a pokyny policisty v silničním provozu
- pravidla pro bezpečnou jízdu na in-line, skateboardu a koloběžce
- vozidla se zvláštními výstražnými znameními a reakce na tyto signály
- první pomoc – způsob přivolání první pomoci při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění

Navíc pro 4. a 5. ročník a výše
- upevňovat zásady správného chování chodce a cyklisty
- výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty (vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku atd.)
- povinné vybavení jízdního kola
- jízda na kole samostatně (bez doprovodu)
- první pomoc v improvizovaných podmínkách

 

Objednávky dopravních výukových programů:

Kontakt: Ivana Jeslínková - 777 495 751
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.