Prezentační a vzdělávací show #JETOTU 2024

28. 1. 2024

„Život, vzdělávání a podnikavost pro budoucnost Země“

Středisko volného času RADOVÁNEK má za sebou dva ročníky velice kreativního projektu, který byl představen na náměstí Republiky v Plzni na velice vysoké profesionální úrovni. Projekt #JETOTU byl přijat jak laickou, tak odbornou veřejností jako inovativní a průlomová aktivita směrem k provázání formálního a neformálního vzdělávání napříč školstvím. Snažili jsme se ukázat sílu zájmového vzdělávání, jeho důležitost v jedenácti oblastech a také v propojení s partnery, kteří mají k vzdělávání co říci i nabídnout změnu dětem a mladým lidem. Bylo vidět, že tento projekt i samotné oba ročníky nadchly mnoho dětí, rodičů, pedagogů, odborníků ve školství i úředníků z řad zřizovatelů škol a školských zařízení, tak i předních představitelů Plzeňského kraje i měst v Plzeňském kraji.

Chceme v tomto projektu pokračovat. Je třeba neustále připomínat na základě zásadních strategických dokumentů, jako je Vize 30+ MŠMT a také neméně důležitá Vize 2035 Plzeňského kraje, že je důležité stavět ve školství na provázání formálního a neformálního vzdělávání, participovat ve společných projektech, pracovat s novými formami práce, dát příležitost učitelům a pedagogům, aby ve vzdělávání byli spíše průvodci vzděláváním, aby školství bylo postaveno na důstojném a přátelském přístupu mezi pedagogy a žáky.