Jetotu na náměstí

#JETOTU prezentační a vzdělávací show

Projekt JETOTU je prezentační a vzdělávací aktivitou SVČ RADOVÁNEK a bude se konat na náměstí v Plzni v sobotu, dne 25. 9. 2021.

Chceme poukázat na důležitost vzdělávání ve všech formách, které SVČ a DDM mohou v oblasti zájmového vzdělávání nabídnout. V ukázkách, workshopech, diskuzních klubech, ukázkách napříč oblastmi, prostřednictvím našich nadaných dětí, žáků, mládeže a pedagogů představit nové přístupy a formy práce.

Pobavit, nabídnout, představit, nadchnout, pochopit a uspokojit, to je akce JETOTU.

Jednodenní aktivita na bázi výukových programů. Interaktivní výukové, badatelské, odborné a prezentační setkání nadaných žáků s veřejností – prezentování tvořivosti a aktivit vedoucí k posílení sebevědomí, rozvoje dovedností, podchycení schopností a kariérového růstu nadaných žáků v oblastech jasně daných pro zájmové vzdělávání.

 • Polytechnika a technika
 • Informační a komunikační technologie
 • Přírodní vědy
 • Ekologie
 • Sport
 • Tanec
 • Výtvarné a kreativní
 • Hudební a dramatické
 • Dopravní vzdělávání a prevence
 • Mediální výchova
 • Společenské a jazykové vědy a další
 • Centrum dětí – ochutnávka z bohatého košíku činností

Na náměstí republiky vybudujeme stanové městečko, velké podium a sportovní plochu, kde budou veškerou zájmovou činnost prezentovat pedagogové, odborníci a „Mladí inženýři“, experimentátoři, tedy žáci z kroužků. Budeme prezentovat a vzdělávat přímo ve výukových stanech vybavených technikou, s možností živého streamování a promítání na velkoplošnou ledkovou obrazovku. Své projekty a nadání představí žáci a pedagogové prostřednictvím workshopů, pokusů, přednášek a výukových programů. 

Aktivity zaberou podstatnou část Náměstí Republiky a budou sloužit i jako inspirace pro další vrstevníky, pro zvýšení jejich zájmu o přírodovědné, technické, sportovní, taneční, kreativní a další vzdělávání.

Zájemci budou moci navštívit od 10:00 hodin 40 a více prezentačních stanů, přednáškový kout, sportovní aktivity na vybudovaném hřišti a od 15:00 hodin uvidí speciální pódiový program včetně show. Akci jsme schopni realizovat i v případě zhoršených epidemiologických podmínek.

Akce nebo výzva?

Středisko volného času si klade ve vzdělávání za cíl, mít aktivní a odpovědné pedagogy volného času, připravené fungovat v měnící se společnosti a reflektovat celosvětový společensko-technologický vývoj.

Neformální vzdělávání rozvíjí kompetence a potenciál žáků nad rámec povinné výuky a vytváří širokou paletu příležitostí k podpoře jejich zájmů a talentů.

My, jako aktéři ve vzdělávání reagujeme na potřeby společnosti a spolupracujeme při zajištění prostupnosti nabídky a realizace kvalitních vzdělávacích služeb vedoucích k posílení sebevědomí. S odborníky, pedagogickou veřejností a rodiči směřujeme vzájemně ke snadnějšímu začlenění do kolektivu vrstevníků
i společnosti.

Pro naši organizaci i pedagogy je osobnostně sociální rozvoj našich účastníků prioritou. Pedagogové využívají pedagogické nástroje a kooperují s rodinou a dalšími partnery v zájmu rozvoje potenciálu
a kompetencí každého účastníka. Vnímáme komfortní zónu individualit našich účastníků a pořádáme společné aktivity pro rodiče a děti. Rodiče tak na základě komunitního setkávání mají možnost zažít stejné prožitky ze vzdělávání, jako zažívají jejich děti v zájmovém vzdělávání u nás v RADOVÁNKU.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli po dlouhé, covidové odmlce vstoupit na scénu, a společně s partnery Plzeňským krajem, Územním městským obvodem tři a mediálními partnery představit zájmové vzdělávání v provazbě formálního a neformálního vzdělávání a ukázat rozvoj a dovednosti talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných žáků prostřednictvím naší organizace Střediska volného času RADOVÁNEK, jako lídra zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji.